De geldautomaat in Kloosterhaar

Geplaatst 18 okt. 2016 05:28 door Ruud de Jong   [ 18 okt. 2016 05:28 bijgewerkt ]
PERSBERICHT
Hardenberg, 17 oktober 2016
Rabobank blijft in gesprek over sluiting geldautomaat Kloosterhaar.
In de eerste week van oktober 2016 kondigde Rabobank Vaart en Vechtstreek de sluiting aan van de geldautomaat in Kloosterhaar per 9 november 2016. De bank heeft volop begrip voor de emotie die de sluiting met zich meebrengt. Maandagmiddag 17 oktober vond een vervolggesprek plaats met vertegenwoordigers van het plaatselijk belang en het dorpshuis uit Kloosterhaar. In goed overleg is gesproken over de communicatie en manieren om het vertrek van de automaat te verzachten waar kan. Met het plaatselijk belang is daarom afgesproken de geldautomaat nog één maand langer in stand te houden, zodat de mogelijkheid ontstaat de alternatieven toe te lichten en deze – indien gewenst - verder in gang te zetten.

Hans van Dijk, directeur Particulieren Rabobank Vaart en Vechtstreek: “Ik begrijp de reactie van de inwoners van Kloosterhaar en het voelt vervelend dat mensen teleurgesteld zijn. De leefbaarheid van Kloosterhaar is voor ons als lokale coöperatieve bank van groot belang, echter deze geldautomaat kan om bedrijfseconomische redenen niet meer uit. In een goed gesprek met lokale vertegenwoordigers hebben we daarom gekeken hoe we op andere manieren kunnen bijdragen aan de leefbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan hulp aan sportverenigingen en ondernemers om pinnen bij hun vereniging of onderneming mogelijk te maken, maar ook hulp aan inwoners die minder mobiel zijn om hun bankzaken zonder contant geld veilig en goed te regelen.”
Informatiebijeenkomst
Vanuit de wens van het Plaatselijk Belang wordt er binnenkort een gezamenlijke informatiebijeenkomst georganiseerd in Kloosterhaar waar Rabobank het vertrek van de geldautomaat en de concrete alternatieven zal toelichten. Ruud de Jong, voorzitter plaatselijk belang Kloosterhaar en Riekele Bron, voorzitter van het bestuur van dorpshuis ’t Haarschut, hebben vertrouwen in een goede afwikkeling van het sluiten van de geldautomaat. Klanten in Kloosterhaar worden per brief geïnformeerd over de informatiebijeenkomst.

Naschrift PB:
Indien de bijeenkomst aangekondigd is, dan zal Plaatselijk Belang daar weer over communiceren. In de tussentijd wordt overlegd met de Rabobank, wat de bijdrage aan de leefbaarheid inhoudt en welke alternatieven worden voorgelegd.
Comments