Plaatselijk Belang

Bestuur
 
Mevr. J. Nieuwlaar, Greupe 17, 7694 BP Kloosterhaar (penningmeester)
Dhr. H. Nijeboer, Sportstraat 9, 7694 BA Kloosterhaar
Mevr. G. Wessels, Kleinhaar 22, 7694 BJ Kloosterhaar
Dhr. D. Wigger
Mevr. K. Moerer
 

Wat doet Plaatselijk Belang?

Als vereniging Plaatselijk Belang Kloosterhaar vertegenwoordigen wij de belangen van de bevolking van Kloosterhaar. 

Wij doen dit al sinds de oprichting op 19 januari 1927.

Wij zijn officieel gesprekspartner voor het gemeentebestuur over diverse onderwerpen.

Onze informatie uit het dorp verkrijgen wij o.a. door jaarlijkse overleggen met buurtverenigingen.

Plaatselijk Belang is eigenaar van het openlucht zwembad ‘de Barg’ns’. Het zwembad wordt gerund door vele vrijwilligers uit het dorp.

Ook heeft Plaatselijk Belang sinds 1992 een pachtovereenkomst met Staatsbosbeheer voor de “Friesche Koelen”, gelegen tussen Kloosterhaar en Sibculo, voor het gebruik als ijsbaan en visvijver. Visvergunningen zijn verkrijgbaar bij Slagerij Jager à € 2,50 per persoon, voor 2 vishengels. Daarnaast heeft Plaatselijk Belang een commissie onder de naam Noaberschap. Het doel van deze commissie is door het organiseren van verschillende activiteiten de gemeenschapszin in het dorp te onderhouden. Dit wordt mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers. Contactpersoon hiervoor is Alie Keuken, telefoon 0523 241764.

 

Door middel van een kleine bijdrage van € 7,00 per jaar wordt u lid van onze vereniging. Hiermee steunt u tevens ons zwembad.

U wordt via de huis aan huis nieuwsbrief  “de Kloosterhaarder” geïnformeerd over zaken die in ons dorp gaande zijn. Verder worden nieuwsberichten ook geplaatst op onze Facebook Pagina.

Mocht u meer informatie over onze vereniging willen hebben, dan kunt u zich altijd tot ons secretariaat wenden.