Dorpsagenda

Bijdragen voor de dorpsagenda kunt u mailen naar nieuws.kloosterhaar@gmail.com
't Klushuus heeft een eigen agenda. Klik hier om deze te bekijken.

2018
 
26 mei
Bezoek aan het kachelmuseum Fini's Hoeve in Vriezenveen. Wie mee wil kan zich tot 19 mei opgeven bij Irena Brunink, telefoon 0652554958
28 mei - 1 juni
Avond4daagse Kloosterhaar. Klik hier voor nadere informatie.
 5 juni Vanuit Staatsbosbeheer willen we begin juni twee informatieavonden organiseren om de plannen voor de Engbertsdijksvenen toe te lichten. Daarbij worden onder meer het planproces, de interne maatregelen, het muggenonderzoek en de stand van zaken van het externe gebiedsproces toegelicht.
We hebben daarvoor 2 data geprikt, namelijk:
·         Dinsdag 5 juni
o    19.30 – 22.00 uur
o    't Haarschut, Dorpsstraat 17, 7694 BN Kloosterhaar
·         Donderdag 7 juni
o    19.30 – 22.00 uur
o    Gebouw achter de Pollenkerk, Oude Hoevenweg 40, 7671 PJ Vriezenveen
wg Staatsbosbeheer
8 juni
Rommelmarkt / braderie Buurtvereniging Groenedijk van 15.00  tot 19.00 uur
10 of 24 juni
Fietstocht Senioren Kontakt Kloosterhaar met barbecue na afloop
5 september
Busreis Senioren Kontakt Kloosterhaar

Vaste agenda dorpshuis 't Haarschut

dag

wanneer

 activiteit

maandag

middag

avond
avond    

Muziekles - kleine zaal

Muziekvereniging Crescendo - grote zaal
Schildercursus - kleine zaal

 dinsdag

ochtend

middag

avond
avond

Volksdansen – kleine zaal

Bibliotheek open

Country dansen - grote zaal
Zangvereniging Jubilate – kleine zaal

 woensdag

middag


avond
avond

Elke 2 weken: Soos georganiseerd door de Senioren Kontakt Kloosterhaar – café
Elke 3e woensdag van de maand: Samen eten. Aanvang 17.00 uur – grote zaal

Schildercursus – kleine zaal
Bibliotheek open

 donderdag

middag
avond
avond

Jeu-de-boules  - café
Kaarten – café
Vrouwenvereniging (1 x in de 4 weken) – kleine zaal

 vrijdag 

middag
avond

Bibliotheek open
Dweilorkest – kleine zaal

zaterdag

middagzondag


ochtend
middag


Kinderoppas / KND – kleine zaal
Sportcafé - café
Comments