Dorpsagenda

Bijdragen voor de dorpsagenda kunt u mailen naar nieuws.kloosterhaar@gmail.com
't Klushuus heeft een eigen agenda. Klik hier om deze te bekijken.

2019
 
27 januari
13.00 uur. Kick-off van Gewoon Gezond Kloosterhaar bij de Museumboerderij, Verlengde Broekdijk 16. Er is weer een verrassende wandeling uitgezet, waarbij diverse Kloosterhaarse initiatieven te bewonderen zijn.
16 januari
Samen eten in het dorpshuis
 3 februari Koffieconcert
20 februari
Samen eten in het dorpshuis
22 februari
Nieuwjaarsreceptie en ledenvergadering van Senioren Kontakt Kloosterhaar, met een optreden van Duo Tis Nix
16/17 maart
NL Doet. Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen tot 31 januari worden aangevraagd via NLdoet.nl
20 maart
Samen eten in het dorpshuis
6 april
Rock 'm All
17 april
Samen eten in het dorpshuis
17 april Jaarvergadering Plaatselijk Belang. Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis
15 mei
Samen eten in het dorpshuis
20 t/m 24 mei    
Avondvierdaagse
23 juni
Fietstocht Senioren Kontakt Kloosterhaar met barbecue na afloop
6 juli
Bargnspop
7 september
Koffieconcernt Muziekvereniging Crescendo
  
  

Vaste agenda dorpshuis 't Haarschut

dag

wanneer

 activiteit

maandag

middag

avond
avond    

Muziekles - kleine zaal

Muziekvereniging Crescendo - grote zaal
Schildercursus - kleine zaal

 dinsdag

ochtend

middag

avond
avond

Volksdansen – kleine zaal

Bibliotheek open

Country dansen - grote zaal
Zangvereniging Jubilate – kleine zaal

 woensdag

middag


avond
avond

Elke 2 weken: Soos georganiseerd door de Senioren Kontakt Kloosterhaar – café
Elke 3e woensdag van de maand: Samen eten. Aanvang 17.00 uur – grote zaal

Schildercursus – kleine zaal
Bibliotheek open

 donderdag

middag
avond
avond

Jeu-de-boules  - café
Kaarten – café
Vrouwenvereniging (1 x in de 4 weken) – kleine zaal

 vrijdag 

middag
avond

Bibliotheek open
Dweilorkest – kleine zaal

zaterdag

middagzondag


ochtend
middag


Kinderoppas / KND – kleine zaal
Sportcafé - café
Comments