Nieuwsarchief‎ > ‎

Zonnepanelen voor dorpshuis

Geplaatst 13 mei 2014 07:42 door Gerdi Rijkaart   [ 1 jul. 2014 01:56 bijgewerkt ]

Dorpshuis ’t Haarschut wordt opgeknapt en er zijn al diverse energiemaatregelen getroffen. Een onderdeel daarvan was het leggen van zonnepanelen. Deze werkzaamheden zijn op 7 maart begonnen. Wethouder René de Vent en een vrijwilliger hebben toen het eerste paneel gelegd.
Het duurzaam maken van het dorpshuis is onderdeel van het project Kloosterhaar voor Elkaar. Het is een uniek burgerinitiatief met als doel de leefbaarheid in het dorp Kloosterhaar te versterken. Twee belangrijke deelprojecten van het burgerinitiatief komen samen, te weten de deelprojecten “Pimpen Dorpshuis” en “Arbeidspool”. Bij het laatste deelproject wordt nauw samengewerkt met het dienstenbedrijf van de gemeente Hardenberg.

Het doel van de arbeidspool is om mensen die werkloos zijn zoveel mogelijk het arbeidsritme te laten behouden en/of mensen met achterstand op de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen. De zonnepanelen konden worden gelegd, dankzij subsidie van de provincie Overijssel, Europees Sociaal Fonds (“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”) en de gemeente Hardenberg.

Voor Elkaar Markt
Plaatselijk Belang Kloosterhaar heeft onderzoek gedaan onder de bewoners naar de leefbaarheid van Kloosterhaar. Daaruit zijn diverse actiepunten gekomen, waaronder Pimpen van het dorpshuis en de arbeidspool. Om de arbeidspool vorm te geven was op 15 januari jl. een Voor-Elkaar-Markt georganiseerd waar vrijwilligers zich konden opgeven voor 12 verschillende klussen. 20 personen hebben zich hiervoor aangemeld.

Wethouder René de Vent juicht de wijze toe waarop Kloosterhaar onder andere het dorpshuis gaat opknappen: “Het initiatief van het stichtingsbestuur is een voorbeeld hoe door andere samenwerkingsverbanden hun doelen gerealiseerd kunnen worden. Het is ook een goed voorbeeld hoe het Dienstenbedrijf werkt, namelijk buiten de gebaande paden kansen voor werkzoekenden vergroten. Dit initiatief brengt twee belangrijke pijlers van de gemeente bij elkaar, dat zijn duurzaamheid en zorg voor elkaar.”

Duurzaamheid voor elkaar
Installateur E en H heeft de 103 zonnepanelen gelegd. Bij de aanbesteding moesten de bedrijven aangeven hoe zij, vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensen vanuit de arbeidspool wilden inzetten bij het leggen van de panelen. E en H
heeft deze personen begeleid, waardoor zij nieuwe werkervaring konden opdoen en kennis konden maken met een ander beroep. 7 personen hebben meegeholpen om de panelen op het dak van het buurthuis aan te brengen.

Riekele Bron van het stichtingsbestuur Dorpshuis Kloosterhaar: “De inwoners van ons dorp zijn erg betrokken met elkaar, zorg voor mens en omgeving staat hoog in ons vaandel. Door zonnepanelen te leggen op ons dorpshuis voldoen we aan beide. Mensen met een uitkering kunnen zo een nieuw vak leren en wij maken gebruik van duurzame energie die de natuur ons levert.”


Comments