ข้อมูลทั่วไป

                โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์   ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓/๘  หมู่  ๑ ตำบลคลองเคียน   อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา    รหัสไปรษณีย์  ๘๒๑๓๐     โทรศัพท์  ๐๗๖ ๔๕๑๒๘๔     โทรสาร  ๐๗๖ ๔๕๑๒๘๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔   

 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีเนื้อที่ประมาณ  ๕๐ไร่ 
มีเขตพื้นที่บริการ ๘  หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านย่านสะบ้า  บ้านคลองเคียน  บ้านหาดทราย  บ้านหินร่ม  บ้านเปลือกหอย  บ้านอ่าวมะขาม  บ้านติเตะ  และบ้านคลองใส


Student of the Month

 • John Doe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim lectus libero id nisl. Nunc justo arcu, eleifend in congue id, tempus et lorem. In ultricies tincidunt posuere. Duis ut commodo urna. Vestibulum tellus felis, faucibus eget blandit eu, egestas eu mi. Proin posuere adipiscing mollis. Nam sit amet neque erat. Nulla ac fringilla est.
  Posted May 16, 2012, 8:29 AM by โรงเรียนคลองเคียนรัฐ ราษฎร์รังสรรค์
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Word of the Week

 • schadenfreude \SHAH-dn-froi-duh\ (noun) schadenfreude \SHAH-dn-froi-duh\ (noun)1. Enjoyment obtained from the troubles of othersExample Sentence:Despite herself, Jane felt a tingle of schadenfreude at her sister-in-law’s ...
  Posted May 16, 2012, 8:29 AM by โรงเรียนคลองเคียนรัฐ ราษฎร์รังสรรค์
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Recent Announcements

 • Reminder That it's a Short Week This Week Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Posted May 16, 2012, 8:29 AM by โรงเรียนคลองเคียนรัฐ ราษฎร์รังสรรค์
 • Reminder of Field Trip Next Week Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Posted May 16, 2012, 8:29 AM by โรงเรียนคลองเคียนรัฐ ราษฎร์รังสรรค์
 • This Week is Science Week Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Posted May 16, 2012, 8:29 AM by โรงเรียนคลองเคียนรัฐ ราษฎร์รังสรรค์
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

Homework Assignments

 • ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ชื่อย่อ ค.ร. ที่ตั้ง หมู่ที่1 ตำบลคลองเคียน อำเอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทร.076 451284 ...
  Posted May 16, 2012, 8:39 AM by โรงเรียนคลองเคียนรัฐ ราษฎร์รังสรรค์
 • ตราสัญลักษณ์ ปรัชญาโรงเรียน    แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี           คำขวัญ  รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม                สีประจำโรงเรียน          ฟ้า     คราม
  Posted May 16, 2012, 8:42 AM by โรงเรียนคลองเคียนรัฐ ราษฎร์รังสรรค์
 • Homework For Week of October 11th Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Posted May 16, 2012, 8:29 AM by โรงเรียนคลองเคียนรัฐ ราษฎร์รังสรรค์
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »