`Drodzy Przyjaciele „Katolika”

Zwracamy się do wszystkich Przyjaciół, Sojuszników i Dobroczyńców szkoły z prośbą o materialne
i duchowe wsparcie  naszej nowej inwestycji. Dzi
ęki życzliwości siemianowickiego Urzędu Miejskiego pozyskaliśmy 150 m2 powierzchni użytkowej, którą zamierzamy przeznaczyć na cele edukacyjne. Minione miesiące pokazały, że potrafimy dobrze gospodarować powierzonym nam mieniem- w ostatnim czasie oddaliśmy do użytku nowoczesną pracownię komputerową. Wierzymy, że dzięki naszej determinacji i Państwa życzliwości uda się  przeprowadzić planowaną adaptację kolejnych pomieszczeń. Nazwy instytucji
i firm wspieraj
ących te działania zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej. Osoby i instytucje pragnące udzielić wsparcia rzeczowego prosimy kontakt telefoniczny: 32 2282293, bądź mailowy: klo.siem@op.pl. Wpłaty prosimy kierować na konto szkoły:
ING BANK ŚLĄSKI
91105013571000002294261637
z adnotacj
ą "NA PRACE REMONTOWE". Zapewniamy o wdzięczności i modlitwie.
Witamy na stronach internetowych naszej szkoły - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum w Siemianowicach - potocznie zwanej Katolikiem. W naszym mieście jest to jedyna tego typu placówka.

Katolik poszerza swoją ofertę edukacyjną o dwa nowe, atrakcyjne profile nauczania: 
Klasę z rozszerzonym językiem angielskim 
oraz 
klasę o profilu "przyrodniczym".

Nasze wyniki Egzaminu Gimnazjalnego wskazują na skuteczność nauczania w naszej szkole. Zapraszamy do Katolika!!