Handlingsplan vid utsläpp 

På Klintens Båtklubb ska vi som klubb eftersträva att minska risken för påverkan på miljön genom att verka aktivt för att undvika utsläpp till mark och vatten. Alla risker kan inte elimineras och ibland kan olyckan vara framme. Då är det viktigt att vi agerar skyndsamt. 

Om utsläpp till mark och vatten skulle inträffa är det viktigt att varje medlem agerar enligt följande;