Ons Pedagogisch ProjectWe zijn een kleine kleuterschool waar we streven naar een opvoeding- en onderwijsmidden met een sterk familiaal karakter, waarbij de kinderen in de school het verlengde kunnen vinden van een echte thuis. Dit gebeurt samen met de kleuters, ouders, grootouders en andere betrokken onderwijsparticipanten. 
Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogische project van onze school staan en deze mee dragen. 

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen. 

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:
  • het unieke van ieder mensenkind
  • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen
  • verbondenheid en solidariteit met anderen
  • vertrouwen in het leven ( hoop )
  • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is
  • openheid, respect en zorg voor mens en natuur
  • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren
  • vergeving kan geven en ontvangen als herstel van verbondenheid
Deze waarden worden specifiek benadrukt tijdens de dagelijkse godsdienstmomenten, maar komen zeker in alle activiteiten aan bod. 

Onze school besteedt veel aandacht aan ondersteunen en stimuleren van de natuurlijke en totale ontwikkeling van ieder kind met speciale aandacht voor beleefdheid, zelfstandigheid en respect voor elkaars gevoelens. 

Dit gebeurt zolang het kind het plezierig vindt, actief en betrokken bezig is. Vandaar dat het eerste ontwikkelingsdomein, de positieve ingesteldheid, ook steeds het vertrekpunt en de hoofddoelstelling is van alle activiteiten.


We hebben aandacht voor de noden van alle kinderen. Dit gebeurt door te diagnosticeren en te differentiëren, d.w.z. kijken waar en welke problemen er zijn, rekening houden met het niveau van elk kind, een gradatie brengen in diverse activiteiten. 

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ”bijzondere zorgvragen”. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, de zorgcoördinator, CLB en scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra. 

Wij rekenen op uw medewerking om de doelstellingen van onze kleuterschool na te leven. 

ĉ
sien fournier,
24 jan. 2017 02:45