Koorleden

Kleinkoor De Gelegenheid wordt gevormd door vier vrouwen:

Margot Bakkeren: contra alt

Ik ben werkzaam geweest in verschillende instellingen en
tehuizen als activiteitenbegeleider op psychogeriatrische en
somatische afdelingen.
Het aanbieden van zinvolle activiteiten en het geven van persoonlijke
aandacht vind ik van wezenlijk belang en ik heb vaak ervaren dat
cliënten/patiënten opbloeien in een ontspannen omgeving. 
Momenteel volg ik een opleiding tot kunstzinnig coach, waarbij naast
het kunstzinnige ook veel aandacht is voor zingeving.
Sinds mijn jeugd zing ik in koren en koortjes in diverse stijlen, van
klassiek tot pop en alles wat daar tussen in zit.
Ik kan wel zeggen dat zingen mijn passie is.
Als ik met dit zingen iets voor anderen kan betekenen in vreugde of
verdriet is dit voor mij een geweldige combinatie.
 
Sonja Groenewoud: mezzo sopraan
 

Als peuterleidster aan de Vrije school en moeder heb ik veel
gezongen met kinderen. Het kind is altijd in beweging en
begeleidt zijn beweging met stemgeluid.
Door het zingen neem je het kind mee en zo leert het verbinding
te leggen met de ritmes van de dag.
Zingen en muziek verbindt, zowel bij kinderen als bij ouderen.
Ik merk dit ook op de afdeling ouderenpsychiatrie waar ik
momenteel werk aan een project 'Zingeving'.
Mijn motivatie om te zingen op uitvaarten is daar dan ook nauw
mee verbonden. Ook hier zoek ik de verbinding d.m.v. van mooi
gezongen liederen. Ik hoop hiermee troost te kunnen bieden
aan nabestaanden.
Ik heb ongeveer 20 jaar in verschillende koren gezongen. 
Het zingen op de begrafenis van een vriendin van één van de vrouwen
heb ik als bijzonder ervaren en heeft mij doen besluiten mee te zingen
met Kleinkoor De Gelegenheid.

Tineke van Hielkema:  alt


Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg ben ik sinds 1979 werkzaam
geweest als Creatief/arbeidstherapeut en sinds 2002 ben ik werkzaam
binnen de Algemene Gezondheidszorg als Project Medewerker.
Tijdens mijn woonperiode in de USA/Californië van 1984-1987, heb ik
verschillende bijeenkomsten bezocht op het gebied van rouwverwerking
(Elisabeth Kubler Ross) en hierin groepen begeleid.                                                       

Ik heb een natuurlijke belangstelling voor allerlei vormen van
afscheid nemen. 

Tijdens mijn studies HBO/VO en in werksituaties als therapeut heb ik
mij gespecialiseerd op het gebied van "afscheidsrituelen". Daarnaast heb
ik altijd graag mogen zingen in kleine koren en heb ik zangles gehad.

Ons leven wordt beïnvloed door het vele afscheid nemen zoals bij de
dood van een geliefde, het beëindigen van een loopbaan of verlies van
gezondheid. Dit afscheid bepaald mede ons welzijn en kan leiden tot een
gelegenheid om samen te delen.

In 2011 heb ik afscheid moeten nemen van een dierbare waarbij ik tijdens
haar opname in een verpleeghuis en op haar begrafenis samen met
Trijnie, Margot en Sonja heb mogen ervaren hoe dierbaar, troostend en
verbindend zingen kan zijn. Dit heeft mij ertoe gebracht om samen met de
andere drie vrouwen Kleinkoor De Gelegenheid op te richten.

Trijnie Springer: sopraan 


Vanaf mijn 18e jaar ben ik werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Afscheid nemen van het leven, maar ook afscheid nemen van een
gezond en goed functionerend lichaam en geest is daar aan de orde van
de dag. Ik ervaar hoe belangrijk het is echt contact en
verbinding te maken met hen die afscheid moeten nemen.
Er dan voor iemand zijn kan de wereld lichter kleuren.
Dit werk en mijn natuurlijke nieuwsgierigheid naar de kern van het
leven hebben er toe geleid dat ik de HBO studie Zingeving en
Spiritualiteit ben gaan volgen.
Het zingen bij afscheidsrituelen sluit prachtig aan bij dit zingeving-
en spiritualiteitaspect en bij mijn passie voor muziek. 
Bij verschillende koren en zanglessen is mijn stem gevormd. 
Maar zingen is veel meer. Het is mijn uitlaatklep, ik kan er in opgaan
en blijven zoeken naar de perfecte afstemming met mezelf en met
de ander. Zingen leerde me mezelf te geven en kwetsbaar durven zijn. 
In het Kleinkoor de Gelegenheid met Tineke, Sonja en Margot  
komt dit voor mij  prachtig bij elkaar.
Lift up your voice
 
Jan Verbogt:  zangondersteuning /coaching
 
Je krijgt, als zangdocent, niet vaak de de 'gelegenheid'
een viertal dames, die vanuit dat wat ze zijn:
Kleinkoor De Gelegenheid, te begeleiden.
Ik, Jan Verbogt, vind het een uitdaging deze, vanuit het gevoel van 
eenvoud  werkende groep, te helpen naar hun professionalisering.
Het kleinkoor de gelegenheid geven naar zichzelf te leren luisteren.
Waardoor hun samenklank een baken wordt in situaties die met dood 
en leven en leven en dood te maken hebben. 
Dit is de opdracht aan onszelf
              -een gelegenheid van stilte en verwondering
              -een klank-schoonheid zoals het leven is en de dood kan zijn.

 
 ñ 
naar boven