Algemene informatie

Kleinkoor De Gelegenheid zingt bij afscheidsrituelen.  

Het zingen tijdens afscheidsrituelen kan
hartverwarmend, troostend en verbindend zijn.
Er zijn vele gelegenheden in ons leven waarbij we afscheid nemen;
één daarvan is het sterven. 
Wij willen met onze stem en teksten betekenis en ondersteuning geven 
tijdens het afscheidsritueel.
We komen op een door u gewenste plaats of locatie, zowel binnen- als buitenshuis.
Wij zingen uiteenlopende liederen die passen bij het moment van afscheid nemen.
Dit kan zijn bij u thuis, in een kerk, crematorium, begraafplaats of andere herinneringsplek.