Startpagina

Wat is de Kledingbank?
De Kledingbank is het doorgegeven van herbruikbare kleding/schoeisel en linnengoed aan mensen die het hard nodig hebben, maar dit niet (meer) kunnen betalen.

Waarom de Kledingbank?
Er zijn steeds meer mensen in Nederland die  in financiële problemen zijn geraakt. Denk hierbij aan ziekte, overlijden van de kostwinner, faillissementen, kortom schrijnende situaties.
Iedereen heeft recht op huisvesting, eten en kleding. Dit komt langzamerhand ook in Nederland steeds meer in het gedrang; de Kledingbank wil hieraan bijdragen op het gebied van kleding.

Is de Kledingbank een landelijke organisatie?
Nee, er zijn allerlei regionale initiatieven die de Kledingbank-gedachte invullen. Het is wel zo dat deze kledingbanken samenwerken en ervaringen met elkaar uitwisselen. Op deze website staan de Kledingbanken vermeld die zich bij ons hebben aangemeld. Mocht u een kledingbank kennen die nog niet vermeld staat bij ons, dan horen wij dit graag.

Waar zijn er kledingbanken in Nederland?
Er zijn vele initiatieven in Nederland. Er is een overzicht van kledingbanken per provincie.
Mocht u zelf interesse hebben om deze mensen te helpen, dan kunt u zich wenden tot het landelijke mail-adres.
Uiteraard bent u vrij om zelf contact op te nemen met de kledingbank bij u in de buurt.

Mocht u  zelf een kledingbank op willen zetten, mail dan ook naar het landelijk mail-adres, zij proberen op uw vragen antwoord te geven. Van belang is om uw woonplaats in uw mail er bij te vermelden.

Hoe kan ik de Kledingbank bereiken? 
Zie voor uw dichtst bijzijnde kledingbank het overzicht van: Kledingbanken per provincie

Amersfoort, februari 2017