Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego w KłębowieNaszą domeną jest ekologia

2016 r. - Krajowa Odznaka Jakości za projekt "Woda to skarb" przyznana przez Krajowe Biuro eTwinning będąca potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartości na współpracę europejską
2015 r. -
Certyfikat „Aktywnej Edukacji” - program realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji      w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej
2015 r. - GEOCERTYFIKAT -
przyznawany placówkom wyróżniających się realizacją przedsięwzięć związanych z georóżnorodnością otoczenia 


2010 r. - Certyfikat Zielona Flaga - najwyższe międzynarodowe wyróżnienie przyznawane szkołom na całym świecie, które są najbardziej zaangażowane w promocję postaw proekologicznych

2011 r. - Certyfikat Zielona Flaga

2012 r.  - Certyfikat Zielona Flaga po raz trzeci z rzędu na kolejne trzy lata                             

 2012 r. - międzynarodowy certyfikat Plant a tree for Peace 2012 („Zasadź drzewo dla pokoju”) w ramach programu organizowanego przez LEAF International
 

2010 r. - Srebrna statuetka „Przyjaciel Ziemi” za 6-letnie wsparcie programu ekozespołów w regionie Warmii i Mazur przyznana przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Olsztynie

 

  

 

 

2010 r. - Statuetka za udział w akcji Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur - "Chroniąc zająca, dodajemy słońca" przyznana przez WFOŚiGW w Olsztynie
 
2009 r.  - Certyfikat Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Przyjazna Środowisku"  za doskonalenie procesów dydaktycznych i wychowawczych poprzez realizację zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju

 

 


 

 

2007 r. - Brązowa statuetka „Przyjaciel Ziemi" za 3-letnie wsparcie programu ekozespołów w regionie Warmii i Mazur przyznana przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Olsztynie

 


 

   

2007 r. - Statuetka za rozwój programu ekozespołów na Warmii i Mazurach przyznana przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Olsztynie

 

 

 


  

 

 

 

Osiągnięcia w turniejach, konkursach, przeglądach

 

 
Od pięciu lat udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA pomagającym w weryfikacji wiedzy uczniów kl.  IV  - VI, badaniu efektywności nauczania oraz przygotowaniu do sprawdzianu szóstoklasisty

Uczymy w LEPSZEJ SZKOLE!               Certyfikat Klubu Kumpli za promowanie koleżeńskich zachowań i udział w akcji „Bądź kumplem” organizowanej przez firmę Turner Broadcasting System Europe LimitedKorzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieNazwa zadania: „Cztery pory roku to karuzela”. Ogród czterech pór roku

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN) kwota: 3000,00 zł

Forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: 1600,00 zł


http://wfosigw.olsztyn.pl/

Wizja Szkoły w obszarze dydaktycznym:

każdemu uczniowi zapewnia wszechstronny rozwój umożliwiający funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele wspierają twórczą aktywność uczniów, a rodzice efektywnie z nimi współpracują.

 Wizja Szkoły w obszarze opieki i wychowania: 

 jest przyjazna i bezpieczna, wolna od patologii i przemocy, panuje w niej szczególna atmosfera wzajemnego zrozumienia i życzliwości, promowanie postaw proekologicznych. Absolwenci Szkoły są przygotowani do dalszej edukacji, potrafią planować własną pracę, nawiązują właściwe relacje z innymi, przestrzegają norm współżycia społecznego, potrafią pracować w grupie, rozwiązywać problemy, są odpowiedzialni za zdrowie własne i innych.

  
 
 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im.Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego 
w Kłębowie

Kłębowo 7

11-100 Lidzbark Warmiński

tel.: 89/766-23-15

e-mail: szkolaklebowo@wp.pl

               szkola.klebowo@gmail.com
 


Święta w Polsce