strona główna

Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG
Witamy na stronie internetowej Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.
Komisja tworzy forum dyskusji nad zagadnieniami genezy, klasyfikacji i kartografii w Polsce, skupiając gleboznawców o dużej wiedzy teoretycznej i ogromnym doświadczeniu terenowym.
Celem pracy Komisji jest:
- doskonalenie i unifikacja polskiej terminologii gleboznawczej oraz kryteriów diagnostycznych,
- doskonalenie i unifikacja zasad opisu gleb w terenie,
- doskonalenie ogólnych i szczegółowych zasad systematyki gleb w Polsce
- inspirowanie działań ukierunkowanych na tworzenie cyfrowych baz danych o glebach i numerycznej kartografii gleb
- upowszechnianie najnowszej wiedzy o klasyfikacji i kartografii gleb
 
Map