Home


   Naredne strane ovog
sajta, kako i sam naslov zaglavlja kaže, posvećene su:
   klarinetu
, klarinetistima i
   kompozicijama i kompozitorima koji su pisali za klarinet.

   Dopuna ovog sajta nalazi se na mom blogu o klarinetu:
  
   KLARINETSKA LITERATURA

   Instruktivna klarinetska literatura


Pogledaj još jedan interesantan sajt o klarinetu:Literatura:

Radivoj Lazić: Učim klarinet I - IV, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
Bruno Brun: Škola za klarinet I i II sveska, Prosveta, Beograd, 1956.Comments