Paslaugos‎ > ‎

Tėvų metai 2011

    Mieli tėveliai, TĖVŲ METAI 2011 jau baigėsi.
    Šiame puslapyje matote tų metų veiklos pėdsakus. Nors projektas jau pasibaigė, jo metu paruošta medžiaga lieka naudinga ir dabar. Tad kviečiame pasiskaityti
.
     Tikriausia jums bus įdomus "Laiškas tėvams" bei straipsniai, kuriuos mūsų specialistai parašė tais metais.
     Pasidomėkite vaikų apklausos "Aš norėčiau, kad" tyrimo aprašymu.
     Tikriausia bus naudingas ir rekomenduojamų knygų bei filmų sąrašas.


Mieli tėveliai, turime Jums naujieną- mūsų specialistai šiais metais nusprendė paskirti Jums.
Su daugeliu iš Jūsų susitinkame individualiai, bendraujame, tyrinėjame Jūsų vaikų psichologinio brendimo, mokymosi, bendravimo ir kitus sunkumus, ieškome išeičių iš sudėtingų vaiko auklėjimo situacijų.
Šis individualus darbas kruopštus, ilgalaikis.
Siekdami, kad auklėjimą palengvinančios žinios pasiektų kuo daugiau tėvelių, skaitome paskaitas, vedame seminarus, psichologines grupes.
Tačiau Klaipėdoje šiuo metu gyvena 28071 vaikas.
Norim, kad mūsų žinios ir patirtis pasiektų kiekvieno jų tėvų šeimą.
Manome, jog šiais laikais būti tėčiu ir mama ne taip paprasta.
Kartais gali padėti tiesiog laiku gauta teisinga žinia.
Norime dalintis su jumis savo supratimu apie šeimą, vaikus.
Jeigu pasaulio taika prasideda šeimoje- tai joje prasideda ir karai, nesutarimai, vienas kito nesupratimas, vienišumas?

TĖVŲ METŲ 2011 RENGINIAI


Laiškas tėvams:Pasiklydę pasauliai gali susitikti”.


Straipsnių aktualiais auklėjimo klausimais publikacijos kiekvieną mėnesį Vakarų Ekspreso priede “Šiapus slenksčio”. Nuoroda į visus straipsnius. .


Viešų paskaitų ciklas apie šeimą PPT patalpose kovo- birželio mėn., mėnesio antrą trečiadienį 17.30. paskaitų temos:

Kovo 9 diena    - “Pasaulio taika prasideda šeimoje “ (apie šeimos svarbą ir funkcijas vaiko raidai).
Balandžio 13 diena    - “Bendravimo problemos tarp suaugusių ir vaikų šeimoje”.
Gegužės 11 diena    - “Psichinės vaiko sveikatos stiprinimas šeimoje”.
Birželio 8 diena    - “ Išsiskyrusių šeimų vaikai”.


Vaikų samprotavimų “Aš norėčiau, kad mano mama ir tėtis…” apibendrinimas spaudoje (rugsėjo mėn.).

Diskusijos mokyklose: Tėvystės sunkumai (spalio- lapkričio mėn.).

Baigiamoji konferencija “Tėvų metai 2011”, kurios pagrindiniai svečiai- Jūs, tėveliai (sausio 26 d.).


Klaipėdos PPT atsakys į tėvų klausimus elektroniniu paštu

    „Tėvų metais“ siekdami dar glaudesnio bendradarbiavimo su tėvais, nuo šiol suteikiame Jums galimybę užduoti rūpimus klausimus ir elektroniniu paštu.
    Kviečiame teirautis dėl Jūsų vaiko ar paauglio mokslų, bendravimo su bendraamžiais arba mokytojais bei kitų emocinių ir elgesio sunkumų, o taip pat konsultuotis dėl Jūsų asmeninio santykio su vaiku problemų.
    Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai – psichologai, logopedai ir specialieji pedagogai – pasirengę atsakyti į kiekvieną Jūsų laišką.
    Garantuojame konfidencialumą ir atsakymo į Jūsų klausimus operatyvumą.


Comments