Pradžia, Senoji versijaKlaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga 
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
tel.: 8-46-342253, m. tel: 8-699-10201, fax.: 8-46-345420,
adresas: Debreceno 41-1, LT – 94164, Klaipėda,
e.p.: KlaipedosPPT@gmail.com 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas: 195176088
Paramos a/s LT567300010086008366Klaipėdos PPT specialistai 
mielai atsakys į pedagogų klausimus 
elektroniniu paštu klausiu.del.vaiko@gmail.com 


DĖMESIO!

Jūs matote senąją tinklapio www.klaipedosppt.lt versiją.

Prašau pereiti į naująją tinklapio versiją 


Atsiprašome dėl nepatogumų. 
AKTUALIJOS


2017 09 25
RENKAMA GRUPĖ

SAVĘS PAŽINIMO GRUPĖ  14-17 METŲ PAAUGLIAMS
 
Grupė vyks ketvirtadieniais nuo 17:00 iki 18:30 Klaipėdos PPT, Debreceno g. 41.
Registracija tel. 8-46-342253, mob. tel. +37069910201
Grupę veda psichologė Indrė Žutautaitė

2017 09 20
Logopedų dėmesiui
 
     2017m. lapkričio 10d. Šiauliuose vyks tarptautinis praktinis seminaras "Kūdikių, vaikų ir suaugusiųjų rijimo, maitinimosi sutrikimai: įvertinimas ir įveikimas".  
     KVIEČIAME REGISTRUOTIS: http://www.logopeduasociacija.lt/registracija
     Norintys vykti į Šiaulius autobusu, kreipkitės į R. Nemčiauskienę.

2017 09 07

Informacija ugdymo įstaigų logopedams, specialiesiems pedagogams

Pagalbos gavėjų sąrašai pedagoginėje psichologinėje tarnyboje bus derinami nuo 14:00 val. visomis darbo dienomis išskyrus pirmadienį.

2017 09 04
Nuo 2017 rugsėjo 1 d įsigalioja šie teisės aktai:

2017 08 30

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo(si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.

2017 07 14
DĖL ATRANKOS PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

    Atranka, psichologo pareigos užimti praėjo sėkmingai. Iš 18 kandidatų buvo atrinkti 9 kandidatai atrankos pokalbiui. Po atrankos pokalbio pasiūlymus užimti psichologo darbo vietas gavo du kandidatai.
   Dėkojame visiems kandidatams dalyvavusiems atrankoje. Visi kandidatai pasirodė labai stipriai. Tikimės tokio aktyvaus dalyvavimo ateinančiose atrankose.

2017 06 30
   SKELBIAMA ATRANKA PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

   Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms užimti nuo rugpjūčio 28 d.
   Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
   Pareigybės pavadinimas: psichologas.
   Darbo krūvis: 2 etatai (priimami du asmenys).
   Darbo sutarties rūšis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 2 mėn.).


2017 05 05
Nauji teisės aktai2017 05 03
Socialinė informacinė kampanija „Pirmiausia – išklausyk“

    Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), 
bendradarbiaudamas su Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuru (toliau – UNODC) vykdo socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia – išklausyk“ (angl. listen first) sklaidą, kurios tikslas – skatinti palaikyti mokslo įrodymais grįstą prevenciją tam, kad vaikai augtų laimingi ir atsparūs neigiamiems rizikos veiksniams. Kampanija „Pirmiausia – išklausyk“ skelbia, kad pirmas žingsnis, norint padėti vaikams ar jaunimui sveikai ir saugiai augti – juos išklausyti.
    Departamentas kviesdamas prisijungti prie šios kompanijos, šį kartą kreipiasi į prevencijos specialistus ir pristato naują UNODC parengtą ir Departamento išverstą informacinę medžiagą „Faktai prevencijos specialistams“. 
    Prevencijos specialistai gali daryti vaikams teigiamą įtaką bei padėti jiems augti laimingiems ir atspariems. Kampanija kviečia vykdyti moksliniais įrodymais grįstas prevencijos priemones, nes dalyvavimas jose lemia laimingesnes šeimas, mokyklas ir bendruomenes. 


2017 04 21
SEMINARAS

   Balandžio 20d. tarnyboje vyko seminaras "Sutrikusios regos mokiniai, turintys kitų sutrikimų ir negalių".
   Vilniaus aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro tiflopedagogė Dalia Taurienė supažindino dalyvius su regos subtilumais, akcentavo regimojo jutimo ir regimojo suvokimo skirtumus, pateikė daug informacijos apie cerebrinį regos sutrikimą.
   Lektorė teigė, kad 60-70% asmenų su regos sutrikimais turi kitų negalių, kurios apsunkina socializaciją šiuolaikiniame gyvenime.

2017 04 03
TARPTAUTINĖ AUTIZMO SUPRATIMO DIENA
   
   Balandžio 2 dieną (sekmadienį) Mūsų tarnyba, autistų tėvų asociacija ir "Vilties mietas" organizavo Autizmo supratimo dienos šventę. 

2017 03 22
ATVIRŲ DURŲ DIENA

  Kovo 30 dieną, ketvirtadienį, Tarnyboje organizuojama ATVIRŲ DURŲ DIENA.
  Visą dieną mūsų specialistai atviromis durimis bus pasiruošę priimti interesantus ir kalbėtis su jais įvairiomis juos dominančiomis temomis. Taip pat vyks atviri grupiniai užsiėmimai. 
  Renginio programa.
  KVIEČIAME APSILANKYTI IR DALYVAUTI

2017 02 14
Savitarpio paramos ir saviglobos grupė

    Kviečiame tėvelius į savitarpio paramos ir saviglobos grupę. Renkamės kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą 121 salėje, Debreceno 41. Išankstinė registracija nebūtina.
    Pirmas užsiėmimas vasario 23 dieną.
   Grupę veda psichologė Dalia Bortnikienė


2017 02 082017 02 01
Informacija logopedams

     2017 m. kovo 3 d. Šiaulių universitete vyks LLA praktinė konferencija "Logopedų/logoterapeutų profesinės veiklos aktualijos". 
     Būtina išankstinė registracija.

     Logopedės, kurios užsiregistruos į konferenciją gali pranešti R.Nemčiauskienei (ritanemrita@gmail.com). Ji organizuos kelionę.KVIEČIAME NAUDOTIS SPECIALIOSIOMIS KOMPIUTERINĖMIS MOKYMO PRIEMONĖMIS.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras), įgyvendinęs projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, primena, kad projekto lėšomis buvo parengtos dvi kompiuterinės specialiosios mokymo priemonės:

-          Kompiuterinė matematikos priemonė 1-4 klasėms internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi sunkumų / sutrikimų. Priemonė pasiekiama adresu: sppc.emokykla.lt

-          Kompiuterinė lietuvių kalbos priemonė 1-4 klasėms  internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais lietuvių kalbos mokymosi sunkumų. Priemonė pasiekiama adresu: lietuviu1-4.mkp.emokykla.lt

Informacija dėl registracijos – kiekvienos priemonės el. svetainėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis  el.paštu: irena.stankuviene@sppc.lt, arba tel.:  (8 5) 230 53 71.


______________________________________________________________________________

2016 12 29
Tyrimo ataskaita

   Baigėme ruošti ir įkėlėme į tinklapį 2016 metų Klaipėdos ugdymo įstaigų patyčių tyrimo ataskaitą.

2016 12 28
Vizitas

    Gruodžio 13 dieną Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje
lankėsi Japonijos ambasadorius, Jo Ekscelencija Toyoei Shigeeda su žmona bei ambasados darbuotojais. Apsilankymo tikslas - susipažinti su Tarnybos parengtu vidinio kiemelio projektu, įrengiant jame japonišką sodą. 
    Japoniško sodo projektas parengtas, bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Architektūros, dizaino ir dailės katedra. Projekto autorė - KU absolventė Laura Popkytė. Vidinio kiemelio sutvarkymas bei japoniško sodo įrengimas jame ne tik pagražins aplinką, pagerins PPT infrastruktūrą, bet ir prisidės prie terapinių priemonių įvairovės.


2016 12 20
   Šventė

   Š.m. gruodžio 19 dieną Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje vyko knygų dovanojimo šventė "Vaikų bibliotekėlė 2016", kurios metu labdaros ir paramos fondo "Švieskime vaikus" ambasadoriai ir savanoriai dovanojo geriausius 2015 metų vaikiškų knygų rinkinius. 

   Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai taip pat buvo padovanoti du rinkiniai. Knygutės bus padėtos Tarnybos laukiamuosiuose, kad laukiantieji konsultacijų vaikai ir jų tėveliai galėtų jas paskaityti.  

2016 12 19
    Gruodžio 14 d. mūsų tarnyboje įvyko susitikimas su metodinės priemonės „Garsų tarimo įvirtinimas“ viena autorių Stase Vilkiene, iliustratorėmis Egle Novogrodskiene, Kotryna Novogrodskyte ir maketuotoja Jurgita Jupatova.   
   Logopedės ekspertės Stasė Vilkienė ir Aldona Andrijanova leidinyje dosniai dalina sukauptą ilgametę darbo  patirtį. Pateikta metodinė – vaizdinė medžiaga garsų įtvirtinimui skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose , rišliuose tekstuose, eilėraščiuose bei žaidimuose.  Ši metodinė priemonė skirta logopedams, specialiesiems pedagogams, darželių auklėtojams, pradinių klasių mokytojams, tėvams. 
    Klaipėdos PPT direktorė Ulijana Petraitienė pažymėjo, kad minėtas leidinys – tai tąsa 2014 m.  išleistos metodinės priemonės „Garsų tarimo mokymas“ (autorės S. Vilkienė, E. Novogrodskienė, V. Verpečinskienė). 
    Gausiai susirinkę dalyviai  dėkojo autorėms už puikią metodinė priemonę. 
  2016 12 08
ŠMM naujienos
    Keičiamas Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais kursuose tvarkos aprašas
2016 12 06

SUSITIKIMAS

     Gruodžio 14 dieną, 13 valandą vyks susitikimas su naujos knygos "Garsų tarimo įtvirtinimas" autorėmis Stase Vilkiene ir Aldona Andrianova bei iliustratorėmis Egle Novogrodskiene ir Kotryna Novogrodskyte.   
    Kviečiame dalyvauti pedagogus, logopedus, specialiuosius pedagogus
2016 11 22
Susitikimas - diskusija

     Lapkričio 21 d. PPT įvyko ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų ir Klaipėdos PPT specialistų susitikimas - diskusija "Vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių programų pritaikymas".
    Specialioji pedagogė Regina Abromavičienė supažindino dalyvius su ikimokyklinio ugdymo bei priešmokyklinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymu ir individualizavimu. Buvo kalbama kaip padėti SUP turinčiam vaikui ugdomojoje veikloje, kaip pritaikyti įprastus ugdymo metodus bei priemones, aplinką. Buvo pateiktas pritaikytos ugdymo programos struktūros pavyzdys.
    Logopedė Rita Nemčiauskienė kalbėjo apie vaikus ir jų ugdymosi poreikių įvairovę.
    Gausiai susirinkę susitikimo dalyviai dalinosi patirtimi apie darbą su neįprasto elgesio vaikais, aiškinosi kaip aprašyti vaikų ugdymosi pasiekimus.
    Psichologė Gintarė Jonaitienė atsakė į klausimus kaip elgtis grupėse, renginių metu su vaikais, kurie turi elgesio ir emocijų sutrikimų.

2016 11 16

2016 metų pavasarį buvo apklausti Klaipėdos miesto mokyklų mokiniai apie patiriamas patyčias. Skelbiame pirminius patyčių klausimyno duomenis:

2016 11 15
Vyksta grupė
    Nuo š.m. lapkričio 10 d. iki gruodžio 22 d. vyksta bendravimo įgūdžių ugdymo grupė pradinių klasių moksleiviams.
   Dalyviai renkasi kiekvieną ketvirtadienį 17 vl. 223 kab (Klaipėdos PPT).
   Užsiėmimus veda psichologės Džiuljeta Raščiuvienė ir Regina Jonušienė.

2016 10 28
  Naudinga
  Į savo tinklapį patalpinome knygos santrauką, kurią padarė pagal Tonny Attwood knygą "Aspergerio sindromas. Išsamus vadovas"  logopedė Dalia Bagdonienė (Vilnius)
2016 10 20
Tėvų  ir specialistų dėmesiui

   Seminaras "Sensorinės integracijos pagrindai vaikams su Autizmo spektro ar sensorinio apdorojimo sutrikimais". 
    Spalio 29 dieną, Kaune 10:00-17:00 Viešbutyje Kaunas, Laisvės alėja 79
    Sensorinės integracijos teorijos pagrindai padės suprasti, kaip mes ją galime pritaikyti namuose, mokykloje, darželyje ir visuomenėje, mokant vaikus žaisti, ilsėtis ir ugdytis. 
   
    Seminarą ves Sian Kelly, vaikų ergoterapijos ir sensorinės integracijos specialistė iš Jungtinės Karalystės. 
   Seminaras vyks anglų kalba (be vertimo), padalomoji medžiaga bus letuviškai.

    Po šio seminaro:
gebėsite atpažinti elgesius, kurie paremti sensorine stimuliacija
įgysite pagrindines teorines žinias apie sensorinę integraciją
susipažinsite su metodais, kurie gali padėti vaikui, turinčiam sensorinio apdorojimo sunkumų
    Registracija: https://goo.gl/forms/UFYzXJXkPE6tPJFz1. 
    Vieta seminare patvirtinama gavus apmokėjimą. Sąskaitą atsiųsime užsiregistravusiems. 
    Seminaro kaina: 30 Eur (tėvams); 35 Eur (specialistams ir kt.)
    Daugiau informacijos admin@elgesioanalize.lt

2016 10 17
Darželių dėmesiui!

Šių metų spalio 21 dieną, 13 valandą kviečiame darželių direktorius, logopedes, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas į susitikimą su Klaipėdos universiteto doc. dr. Reda Gedutiene, kuri pristatys disleksijos rizikos Klaipėdos mieste tyrimo rezultatus. Susitikimas vyks 121 salėje.

Ypatingai kviečiame darželius, kurie dalyvavo disleksijos rizikos Klaipėdos mieste tyrime. 

2016 10 07
Savitarpio paramos ir saviglobos grupė

    Kviečiame tėvelius į savitarpio paramos ir saviglobos grupę. Renkamės kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą 121 salėje, Debreceno 41. Išankstinė registracija nebūtina.
   Grupę veda psichologė Dalia Bortnikienė

2016 10 05


Mokytojau,

Duok mokiniui sparnus,
kad jis galėtų jausti, kurti, džiaugtis ir stebėtis,
kad norėtų laime dalytis su kitais.

Duok mokiniui sparnus,
kad jis galėtų skristi jam vienam aiškia kryptimi,
taip aukštai, kaip jis pats panorės.

Duok mokiniui sparnus
ir pakilk šiam skrydžiui drauge.
Pajusk savo galimybes,
klausykis, stebėk, kurk gyvenimą
ir mokyk šito kitus.
2016 10 04
Skelbimas Tėveliams auginantiems vaikus su Autizmo spektro sutrikimu:
      Sveiki, Klaipėdos mamytės ir tėtukai! Vėl kviečiame į tėvų savitarpio paramos grupę. Šį rudenį rinksimės du kartus per mėnesį - antrąjį ir ketvirtąjį mėnesio trečiadienį:
         - spalio 12 dieną, pradžia 9:00 valandą
         - spalio 26 dieną, pradžia 18:30 valandą. 
       Savitarpio paramos grupė vyksta adresu Debreceno 41 (Klaipėdos PPT). Galima ateiti ir su vaikais. 
       Ateikime ir dalinkimės savo džiaugsmais bei rūpesčiais.

2016 10 04
Grupiniai užsiėmimai
Organizuojame grupinius užsiėmimus „Į egzaminą su šypsena“ 10-12 klasių mokiniams. Užsiėmimų tikslas – suteikti moksleiviams teorinių žinių apie stresą, jo rūšis ir praktinių įgūdžių streso įveikimui artėjant egzaminams.
Programą sudaro 7 užsiėmimai, kurie vyktų trečiadieniais  17 val. Pirmas susitikimas  - spalio 19 d. 17 val. PPT (Debreceno 41).
Užsiėmimus veda psichologė  Liana Brazdeikienė ir pedagoginės psichologijos magistro studijų studentė Eglė Kvietkauskaitė.
Į užsiėmimus būtina registruotis iš anksto.
Registracija: Facebook
Registracija telefonu: 8 46 342253, 8 699 10201

2016 09 29
Mokslinė praktinė konferencija

    Maloniai kviečiame mokslininkus ir praktikus: psichologus, socialinius ir specialiuosius pedagogus, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, vaiko gerovės ir  narkotikų komisijų narius dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru organizuojamoje konferencijoje: 
PAGALBA VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS SAVIVALDYBĖSE: 
IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS
Ji vyks:  2016 m. spalio 6 d.  Klaipėdos universiteto „Aula Magna“ konferencijų salėje, Studlendas, H. Manto g. 84, Klaipėda

   Konferencijos Programa  
   Konferencijos dalyviams bus įteikti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
   Dalyvausiančius konferencijoje maloniai prašome ne vėliau kaip iki  š. m. spalio 4 d. (įskaitytinai), registruotis internetu:  Registracija į konferenciją
   Esant klausimams dėl registracijos, prašome kreiptis į Sandrą Valantiejienę, tel. 8 5 2420979, el. p. sandra.valantiejiene@sppc.lt

2016 09 28
   Seminaras

,,Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje"
  skirtas mokyklų administracijų, vaiko gerovės komisijų atstovams, psichologams, socialiniams pedagogams.
   2016 m. spalio 4 d., Klaipėdoje , Debreceno g. 41-1 ( Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba)

     Seminaro pradžia 10.00 val., trukmė - 8 akad. val. Lektorės: Telšių krizių centro psichologė Vanda Benaitienė. Registracija vykdoma  užpildžius anketą internetu.
    Registracijos anketa
    
    Dalyvavimas seminare - nemokamas, dalyviams bus išduodami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pažymėjimai. Dalyviams numatyta kava kavos pertraukų metu, maitinimas pietų metu - nenumatytas.
   Būtina išankstinė registracija. Iš vienos mokyklos gali registruotis ne daugiau kaip 2 atstovai.

   Organizuoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų programos (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485) priemones.
   Seminaro tikslas - supažindinti mokyklų specialistus, mokytojus su Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatomis ir su juo susijusiais teisės aktais, pristatyti galimas smurto artimoje aplinkoje apraiškas, jų poveikį vaikų psichikos sveikatai ir raidai, vaikų elgesio ir emocinės būsenos požymius, galinčius padėti atpažinti vaikus, patiriančius smurtą ar esančius smurto artimoje aplinkoje liudininkais, aptarti mokytojų ar kitų mokykloje dirbančių specialistų bendravimo su vaikais ir pagalbos jiems teikimo mokykloje galimybes, mokyklos galimybes šviesti mokinių tėvus ir vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją.
   2016 09 16
Informacija logopedėms.

      2016 m. ​spalio 25 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyks Lietuvos logopedų asociacijos ​organizuojamas tarptautinis seminaras ​"​Vaikų, turinčių autizmą, socialinės komunikacijos sunkumai, įvertinimas ir intervencija". ​Seminarą ves lektoriai iš Graikijos: dr. I. Vogindroukas, E.N. Chelas. ​

    Konferencijoje kviečiami dalyvauti šalies logopedai (LLA ir ne LLA nariai).
    Konferencijos mokestis LLA nariams: ​7​ eur​ai​
    Konferencijos mokestis ne LLA nariams: ​20​ eurų

    Būtina išankstinė registracija: http://www.logopeduasociacija.lt/registracija.

    P.S. Dėl riboto dalyvių skaičiaus registracija gali būti sustabdoma. Daugiau informacijos apie renginį: www.logpeduasociacija.lt. 

    Logopedės, kurios jau užsiregistravo, prašome pranešti apie tai Ritai Nemčiauskienei  (rita.nemrita@gmail.com). Ji organizuos kelionę.  

2016 09 05
Švietimo ir mokslo ministerijos 2016 rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751

     Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė įsakymą, keičiantį brandumo tvarkos aprašą. Pakeistas brandumo vertinimo laikas - jo pradžia bus nuo balandžio 1 dienos. Įvestas reikalavimas pateikti vaiką ugdančio pedagogo rekomendaciją. Apibrėžta skundų teikimo tvarka.

2016 09 05
Gerbiami logopedai ir specialieji pedagogai!

   Švietimo pagalbos gavėjų sąrašai bus derinami kiekvieną dieną nuo 14 valandos. 
Tad prašome sąrašus atnešti nuo 14 iki 16:30 valandos. 

2016 09 01
Skelbimas Tėveliams auginantiems vaikus su Autizmo spektro sutrikimu:
      Sveiki, Klaipėdos mamytės ir tėtukai! Vėl kviečiame į tėvų savitarpio paramos grupę. Šį rudenį rinksimės du kartus per mėnesį - antrąjį ir ketvirtąjį mėnesio trečiadienį:
         - rugsėjo 14 dieną, pradžia 9:00 valandą
         - rugsėjo 28 dieną, pradžia 18:30 valandą. 
       Savitarpio paramos grupė vyksta adresu Debreceno 41 (Klaipėdos PPT). Galima ateiti ir su vaikais. 
       Ateikime ir dalinkimės savo džiaugsmais bei rūpesčiais.

2016 08 13
Straipsnis
 
    Rugpjūčio 13 dienos numeryje laikraštis Vakarų ekspresas išspausdino Editos Gudavičės straipsnį "Ką atimame iš vaikų be saiko juos globodami?", kuriame panaudoti mūsų tarnybos direktorės Ulijanos Petraitienės bei psichologinės pagalbos skyriaus vedėjos psichologės Dalios Bortnikienės pasisakymai. 
    Straipsnį peržiūrėti galite paspaudę nuorodas:

2016 07 28
VIZITAS

Liepos 28 d. mūsų tarnyboje, lankėsi 6 įvairių Ukrainos universitetų moksliniai darbuotojai, kuriuos lydėjo Klaipėdos universiteto HUMF  atstovė Ramunė Valeikienė.

Viešnios Liudmila Serdiuk, Viktorija Gurban, Olga Drobot, Irina Nazarenko, Irina Koval ir Julija Tretiakova domėjosi tarnybos veikla, psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimu, kitomis paslaugomis.  Tarnybos specialistų kabinetus, metodinę bazę ir veiklas pristatė bei į gausius klausimus atsakė direktorė Ulijana Petraitienė. Ypatingo susidomėjimo sulaukė psichologės Natalijos Zukhbayos pranešimas ir praktiniai kaniterapijos užsiėmimai. Psichologas Mindaugas Raduišis pristatė psichologijos studentų praktikos organizavimo tvarką mūsų tarnyboje . Kijevo Šiuolaikinių žinių universiteto psichologijos  ir pedagogikos katedros vedėja Olga Drobot domėjosi ugdymo karjerai patirtimi mūsų mieste ir Lietuvoje.  • Tėvystės kursai.   Prašome atvykti registruotis asmenis, kuriems reikia išklausyti tėvystės kursus.


Comments