ประกาศการจัดสรรที่เรียนรอบสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คลิกที่นี่ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1  ทุกประเภท ปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่  
   (ประกาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561)
  
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1  คลิกที่นี่  (ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561)
  
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1  คลิกที่นี่   (ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

                   ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องปกติ   คลิกที่นี่ 
 
      
คำแนะนำ
  • ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อตนเองให้ครบทุกประเภทการคัดเลือก อย่างละเอียดถี่ถ้วน
  • นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเลือกอีกครั้งได้ที่โรงเรียน  ณ บริเวณลานกีฬา 6 ทศวรรษ 
  • ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
    ตามห้องที่กำหนด ณ หอประชุม 60 ปี  โดยนำบัตรประจำตัวผู้สอบมาแสดงตน หากไม่มารายงานตัวถือว่า สละสิทธิ์

 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4  คลิกที่นี่  
(ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561)