update:11/02/62 นักเรียนที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนแก่งคอย ขอให้กรอกข้อมูลผู้สมัครออนไลน์และพิมพ์แบบตอบรับยื่นพร้อมใบสมัครในวันสมัคร วิธีการกรอกข้อมูล คลิกที่นี่
update:01/02/62 โรงเรียนแก่งคอยจะจำหน่ายคู่มือการรับนักเรียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นี้นะคะที่ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 2