เอกสารประกอบการสอน

นักเรียนสามารถซักถามข้อสงสัยได้โดยคอมเม้นท์ด้านล่าง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
  665 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 พ.ย. 2556 17:30 Korakote Korakotengarm
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  748 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ต.ค. 2555 00:27 Korakote Korakotengarm
ć
ดู ดาวน์โหลด
  3557 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 ต.ค. 2556 18:26 Korakote Korakotengarm
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  2961 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ย. 2555 17:59 Korakote Korakotengarm
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ไฟล์ประกอบใบงานโหลดได้ที่ไฟล์ PHP.rar  711 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ต.ค. 2556 07:26 Korakote Korakotengarm
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  408 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ธ.ค. 2556 22:14 Korakote Korakotengarm
ċ

ดู ดาวน์โหลด
ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมในใบงานที่ 1  18189 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 17 ต.ค. 2556 07:26 Korakote Korakotengarm
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ก.พ. 2557 17:56 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ก.พ. 2557 17:33 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  30 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ก.พ. 2557 17:33 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
template บทที่ 3  115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ธ.ค. 2556 21:18 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างบทที่ 3  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ธ.ค. 2556 21:18 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  18 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 พ.ย. 2555 18:31 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  46 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.พ. 2557 01:02 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 พ.ย. 2556 22:05 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  64 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 พ.ย. 2556 22:05 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
บทที่ 4 ล่าสุด มีแผนภูมิ  838 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ม.ค. 2557 20:02 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
บทที่ 5 ล่าสุด  23 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ม.ค. 2557 20:02 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  17 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 ม.ค. 2557 20:05 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
***ต้องส่งทุกสัปดาห์หลังหัวข้อโครงงานผ่าน  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ต.ค. 2556 07:29 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 31 ต.ค. 2556 23:09 Korakote Korakotengarm
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1567 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ก.พ. 2557 17:43 Korakote Korakotengarm
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  398 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 15 ต.ค. 2556 20:54 Korakote Korakotengarm
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  1403 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 15 ต.ค. 2556 20:54 Korakote Korakotengarm
ċ

ดู
  25 ต.ค. 2555 00:25 Korakote Korakotengarm
Comments