ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป ขอนแก่น เขต 2

แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง

posted Nov 14, 2018, 11:42 PM by นายเทอดชัย บัวผาย

แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่ 

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (สพป.ขอนแก่น เขต 2)

posted Jun 26, 2018, 8:26 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Jun 26, 2018, 8:28 PM ]

1. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   2561   คลิกที่นี่
2.ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง   คลิกที่นี่
3. ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา คลิกที่นี่ 
4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คลิกที่นี่

ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด

posted Jan 28, 2018, 7:01 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Jan 28, 2018, 7:02 PM ]

เรื่อง  การขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด  รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

posted Jan 1, 2018, 5:00 PM by นายเทอดชัย บัวผาย

ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายละเอียดแนบพร้อมนี้
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.ขอนแก่น เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

posted Jan 1, 2018, 4:59 PM by นายเทอดชัย บัวผาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คลิก

ตัวอย่าง/เอกสารรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง)

posted Dec 12, 2017, 1:24 AM by นายเทอดชัย บัวผาย

เอกสารรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    รายละเอียดคลิกที่นี่

รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ สังซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์ LED 55 นิ้ว งบประมาณ 64,000 บาท

posted Nov 6, 2017, 8:12 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Nov 6, 2017, 11:09 PM ]

รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ สังซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์ LED 55 นิ้ว งบประมาณ 64,000 บาท


รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสังซื้อสั่งจ้าง ซ่อมแซมรถยนต์ เปลี่ยนยางรถยนต์ด้วยวิธิตกลงราคา งบ 12,200 บาท

posted Nov 6, 2017, 8:08 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Nov 6, 2017, 11:20 PM ]

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสังซื้อสั่งจ้าง ซ่อมแซมรถยนต์ เปลี่ยนยางรถยนต์ด้วยวิธิตกลงราคา

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติสั่งซื้อสั่งจ้าง ซ่อมแซมรถยนต์ งบประมาณ 10,672.18

posted Nov 6, 2017, 8:05 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Nov 6, 2017, 11:17 PM ]

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติสั่งซื้อสั่งจ้างซ่อมแซมรถยนต์ เปลี่ยนยางรถยนต์ด้วยวิธิตกลงราคา  10,672.18 บาท


1-10 of 17