ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป ขอนแก่น เขต 2

ตัวอย่าง/เอกสารรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง)

posted Dec 12, 2017, 1:24 AM by นายเทอดชัย บัวผาย

เอกสารรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    รายละเอียดคลิกที่นี่

รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ สังซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์ LED 55 นิ้ว งบประมาณ 64,000 บาท

posted Nov 6, 2017, 8:12 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Nov 6, 2017, 11:09 PM ]

รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ สังซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์ LED 55 นิ้ว งบประมาณ 64,000 บาท


รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสังซื้อสั่งจ้าง ซ่อมแซมรถยนต์ เปลี่ยนยางรถยนต์ด้วยวิธิตกลงราคา งบ 12,200 บาท

posted Nov 6, 2017, 8:08 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Nov 6, 2017, 11:20 PM ]

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสังซื้อสั่งจ้าง ซ่อมแซมรถยนต์ เปลี่ยนยางรถยนต์ด้วยวิธิตกลงราคา

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติสั่งซื้อสั่งจ้าง ซ่อมแซมรถยนต์ งบประมาณ 10,672.18

posted Nov 6, 2017, 8:05 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Nov 6, 2017, 11:17 PM ]

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติสั่งซื้อสั่งจ้างซ่อมแซมรถยนต์ เปลี่ยนยางรถยนต์ด้วยวิธิตกลงราคา  10,672.18 บาท


การกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification : Spec)

posted Nov 1, 2017, 10:02 PM by นายเทอดชัย บัวผาย

การกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification : Spec) รายละเอียดคลิกที่นี่

รายงานผลการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

posted Nov 1, 2017, 9:56 PM by นายเทอดชัย บัวผาย

รายงานผลการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2560 คลิกที่นี่

รายงานผลการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLITและระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

posted Nov 1, 2017, 9:49 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Nov 1, 2017, 9:50 PM ]

รายงานผลการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLITและระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ  2560 คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทอร์นิกส์ (e-bidding)

posted Oct 30, 2017, 9:45 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Oct 30, 2017, 9:55 PM ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560  ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทอร์นิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

posted Oct 30, 2017, 9:42 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Oct 30, 2017, 9:56 PM ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 การประกวดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)ประจำปี งบประมาณ 2560

posted Oct 30, 2017, 9:36 PM by นายเทอดชัย บัวผาย   [ updated Oct 30, 2017, 9:58 PM ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 การประกวดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)ประจำปี งบประมาณ 2560

1-10 of 11