ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป ขอนแก่น เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

posted Aug 24, 2021, 6:55 PM by wannapa suarod

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ2564

posted Jun 28, 2021, 1:48 AM by wannapa suarod

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ2564

ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง รายการรางระบายน้ำรูปตัว V ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

posted Jun 27, 2021, 8:45 PM by wannapa suarod   [ updated Jun 27, 2021, 8:46 PM ]

ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างรายการรางระบายน้ำรูปตัว V ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างรายการถนนดอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

posted Jun 27, 2021, 8:43 PM by wannapa suarod   [ updated Jun 27, 2021, 8:46 PM ]

ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างรายการถนนดอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

posted Jun 16, 2021, 10:03 PM by wannapa suarod

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

posted Jun 16, 2021, 10:00 PM by wannapa suarod   [ updated Jun 27, 2021, 8:29 PM ]

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบนผิวถนนเดิมกว้าง 5 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำตัวV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

posted Feb 16, 2021, 8:08 PM by wannapa suarod

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบนผิวถนนเดิมกว้าง 5 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำตัวV 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบนผิวถนนเดิมกว้าง 5 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำตัวV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

posted Feb 16, 2021, 8:06 PM by wannapa suarod

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบนผิวถนนเดิมกว้าง 5 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำตัวV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ปีงบประมาณ 2563

posted Aug 5, 2020, 11:56 PM by wannapa suarod

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้  ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกวดราคาซื้อโตีะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

posted Jul 20, 2020, 12:04 AM by wannapa suarod   [ updated Jul 20, 2020, 12:04 AM ]

ประกวดราคาซื้อโตีะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดคลิกที่นี่

1-10 of 35