Over Kiwanis

 

Internationaal erkende serviceorganisatie

Sinds het ontstaan in 1915 in Detroit evolueerde Kiwanis van een 'netwerk' van zakenlui naar een internationaal erkende serviceorganisatie die zich inzet voor de kinderen van deze wereld onder het motto 'Serving the Children of the World'. Eén kenmerk bleef tot op heden onveranderd: Kiwanis is nog steeds een uitgelezen manier om nieuwe vrienden te maken, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en persoonlijke talenten te gebruiken aan de hand van serviceprojecten in gemeenschappen over de wereld.

Nunc Kee-wanis

De naam Kiwanis is afgeleid van de Amerikaanse-Indiaanse term 'Nunc Kee-wanis', wat op vele manieren vertaald kan worden, zoals 'wij handelen' of 'wij laten van ons horen'.

Structuur

Als internationale organisatie ontwikkelde Kiwanis een structuur die de lokale clubs zoveel mogelijk autonomie geeft, maar hen op regionaal en internationaal niveau ook voldoende middelen en ondersteuning biedt. De werking van onze organisatie is gebaseerd op die structuur.

Meer dan 600.000 leden

Een club maakt deel uit van een divisie. Een divisie groepeert meestal 4 tot 10 clubs. Deze divisies behoren op hun beurt tot een district. Kiwanis internationaal telt wereldwijd zowat 50 districten. Een district omvat minstens 1000 leden.De Kiwanisfamilie telt wereldwijd meer dan 13.000 clubs in 92 landen met meer dan 600.000 leden ... en groeit nog steeds.

Kiwanis Hasselt HazelaarEen groep van hardwerkende mannen die een deel van hun vrije tijd besteden aan projecten om mensen die het op één of andere manier minder goed hebben te helpen.

Subpagina''s (1): Sociale Acties