Klokkeoppgaver

Her ligger:
Oppgaveark til nedlasting


Regneoppgaver med klokka


Ukeslekse for 4. trinn


Ukeslekse for 5. trinn


Jeg må bare få frem at i alt mitt arbeid med klokkelæring så er denne oppgavegeneratoren helt uunnværlig. Her kan man lage oppgaveark med akkurat de klokkeslettene man vil, og variasjonsmulighetene er store. Det er blant annet lettere å lage ørten forskjellige oppgaveark med langsom progresjon for de som strever: