Matteinnføringer for elever på 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn

Yes! Når man har jobbet og svettet og kjent på uante frustrasjoner i mer enn to år, så er det sååå deilig å endelig kunne holde link 1-2-3 i hånda. link 4 er i prosess, og er snart klar! Vi er KJEMPEFORNØYDE med læreverket vårt, og synes dere skal løpe og kjøpe. Det er selvfølgelig oppdatert etter LK20, og har et stort fokus på Interkulturell kompetanse, noe som er svært viktig i våre dager. (link 5 kommer i 2021, link 6 i 2022 & link 7 i 2023)

Hvis du har lyst til å melde deg på webinar for å høre mer om både link og fagfornyelsen, så kan du trykke her!

Trykk her for å bestille bøker og vurderingseksemplar :-)

I disse hjemmeskoletider stoppet nok arbeidet med den nye læreplanen opp på mange skoler. Jeg har derfor laget en presentasjon om de to tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring & Demokrati og medborgerskap. Har du lyst til å se den? Den ligger her:

YouTube-videoLes mer om matteinnføringene lengre ned på denne siden :-)

Etter hvert har det også kommet til en del andre oppgaver på dette nettstedet. Velg og vrak :-)

Sjekk også ut:


ORDKLASSER :)

Fysisk aktivitet med brøk, prosent og desimaltall finner du her :)

Centimeterrutet ark finner du her :)

Kodeoppgaver finner du her :)

Hjelpeskjema til omgjøring mellom enheter finner du her :)

Hjelpeskjema til GANGING og DELING med store tall finner du her :)

Brøkoversikt finner du her :)


Norsk: Sjangerkjennetegn +

vurderingsskjemaer 6. og 7. trinn 

Svømming

Engelske sterke verb

Tallstigen

Setningsanalyse

Hva skal jeg skrive om - skjema

Mim engelsk med en kortstokk :-)

 

Om matteinnføringene
Matteinnføringene repeterer det grunnleggende i matematikkfaget hver eneste uke.
 
Ved å våge å gå litt ut av årsplanen i matematikk og sette elevene inn i disse oppgavene, og deretter sette av tid hver uke til å gjøre oppgavene, vil man på sikt oppleve at man kommer dypere inn i temaene i matematikk. Man vil også oppleve at man kommer til kapitler i matteboka som nesten kan hoppes over, fordi elevene kan det så godt etter å ha jobbet med det litt hver uke.
 
Vi har på vår skole hatt kjempegode erfaringer med å ha slike ukentlige matteinnføringer! Vi startet høsten 4. trinn, og fortsatte med dette videre på 5. trinn, 6. trinn og skal fortsette med dette på 7. trinn også. Effekten av denne måten å jobbe på kommer tydelig frem i form av fantastiske resultater på kartleggingsprøver i matematikk!
 
Matematikkfaget inneholder mange elementer, og i den norske skolen er spiralprinsippet tydelig ved at vi er innom de samme temaene på nytt og på nytt i matematikkfaget.
 
Når man kommer tilbake til et emne må de gamle ferdighetene aktiveres, og ofte er dessverre mye glemt. Dermed bruker man masse tid på å lære å sette opp f.eks delestykker på nytt, i stedet for å komme seg videre innen emnet.
 
Derfor har vi med god erfaring repetert de fire regneartene litt hver eneste uke. På den måten glemmer aldri elevene hvordan man setter opp f.eks et minusstykke, og det er mye lettere å dra i gang temaet subtraksjon neste gang vi kommer til det. På den måten frigjør vi også tid i mattetimene til å holde på med andre ting innen matematikkfaget; vi får mer tid til å "snakke" og "gjøre" matte, fremfor å lære algoritmer. Vi opplevde sist vi kom til et kapittel om addisjon og subtraksjon at vi neeesten kunne ha hoppet over kapittelet, siden elevene kunne dette så godt etter å ha regnet noen få stykker hver uke.
 
Måling og enheter, og særlig omgjøring mellom enheter, er et emne elevene ofte sliter med. Ved å jobbe med 3-4 slike oppgaver hver uke over en lengre periode, har vi et håp om at dette til slutt vil feste seg hos elevene.

Vi bruker matteinnføringene som den eneste leksen i matematikk i løpet av en uke. Denne stadige repetisjonen gir en helt annen ro i matematikkundervisningen. Vi slipper å starte et nytt kapittel med å aktivere glemte ferdigheter, og kan gå dypere inn i hvert emne.
 
Det finnes imidlertid andre måter å bruke disse oppgavene på også. Jeg tenker at det viktigste er at regneferdighetene hele tiden blir holdt ved like, slik at elevene ikke glemmer hvordan de utfører regneoperasjonene. Kanskje kan oppgavene fungere like greit som en fast oppgave på skolen en gang i uka?
 
Det kan kanskje høres ut som fokus kun er på at elevene skal bli gode til å regne, men det er det absolutt ikke. Matematikk er mye mer enn ren regning, og det er nettopp derfor jeg er så fornøyd med å bruke disse innføringene. Ved å ha den faste rutinen med å hele tiden repetere, kan vi nettopp konsentrere oss om andre ting enn å lære algoritmer i mattetimene.
 
På denne siden ligger matteoppgavene jeg lager hver uke, slik at andre lærere (og elever!) også kan dra nytte av disse.
 
Oppgavene er laget til 4. trinn på Brånås skole skoleåret 2008/2009, til 5. trinn skoleåret 2009/2010, til 6. trinn skoleåret 2010/2011 og til 7. trinn skoleåret 2011/2012.
 
Oppgavene til 4. trinn finnes i to vanskelighetsgrader; "vanlig" og "lettere".
 
Oppgavene til 5. trinn finnes i tre vanskelighetsgrader; rød er de enkleste, gul middels og blå er de vanskeligste.
 
Oppgavene til 6. trinn finnes i tre vanskelighetsgrader; rød er de enkleste, gul middels og blå er de vanskeligste.

Oppgavene til 7. trinn finnes i tre vanskelighetsgrader; rød er de enkleste, gul middels og blå er de vanskeligste.
 
Det er en viss progresjon i oppgavene, så det lønner seg å bruke dem i rekkefølge, og å starte med de med lavest nummer.

Temaene i tekstoppgavene på innføringene varierer, men alle oppgavene skal være såpass logisk bygget opp, at det ikke er nødvendig at man holder på med det samme temaet på skolen der og da :)

Merk at Matteinnføringene ikke er merket med trinn, men kun heter "Matteinnføring nr. X" på alle trinn. På den måten kan en elev som er svak i matematikk jobbe med innføringene for trinnet under uten at det synes.
 
Altså: Overlæring av regneferdigheter og innlæring av føring av mattestykker er stikkordene for disse innføringene! Det er ikke nødvendigvis slik at disse oppgavene skal gi de helt store faglige utfordringene. Utfordringer er viktig det også, men det gir vi på andre måter. 
 
 
Hilsen
 
Kitty Mezzetti
Kontaktlærer Brånås skole (Skedsmo kommune)