Work with words

Nedenfor kan du laste ned ordskjema i to utgaver som er bygget opp slik:

Word

Syllables

Make new words with the letters. Make as many words as possible, don’t give up too fast.

What does the word mean? Try to explain in English. (Skriv på norsk hvis du ikke får til.)

Example: Yesterday

yes-ter-day

Yes, day, easter, say, rest, tear, yeast

The day before today.

1)

(Her kan lærer eller elever fylle inn med ord.)

 

 

 


Tanken er at man skal få jobbet litt ekstra grundig med de engelske ordene.

Skjemaene kan selvsagt brukes som man selv ønsker, men jeg tenker selv å bruke dem som fast hjemmelekse over en periode. Jeg fyller inn med ukens gloser før jeg printer ut, så skal elevene jobbe med ordene hjemme. Når de kommer på skolen er det da supert å snakke om hvor mange ord de klarte å lage eller finne (kolonne 3), hvordan de forklarte ordene, osv.

Forhåpentligvis vil også glosene feste seg i hodene til elevene etter at de har jobbet med dem såpass grundig.

Nedenfor kan du også finne et vedlegg som heter "Ordskjema og lag spørsmål fra teksten ENGELSK.docx".
Dette skal jeg bruke som fast lekse hver uke over 8-10 uker fra januar-mars på 5. trinn. Jeg tror det er fint å jobbe med ordene på denne måten, i tillegg til at jeg ønsker å sikre meg at elevene faktisk jobber med teksten jeg setter opp som hjemmelekse.

Jeg samler inn skjemaene hver uke, ser over dem og sparer på dem. Når det nærmer seg samtaler samler jeg alle skjemaene til hver elev, og har da et supert vurderingsdokument rett foran min egen nese:
  • Det blir veldig visuelt for foreldrene hvis en elev mangler mange lekser. Dette tror jeg er mer virkningsfullt enn mailene jeg sender når en elev har mange glemmekryss ;-) Foreldrene får SE at det mangler lekser.
  • Jeg kan se på hvordan elevene formulerer seg når de lager spørsmål og vurdere skriveferdighetene ut i fra det.
  • Jeg kan sette nye mål for elevene. En flink elev som finner få ord i ord eller lager få nye ord ut i fra bokstavene (kolonne 3) eller skriver ordforklaring på norsk i stedet for på engelsk, kan få beskjed om å strekke seg litt lenger, for eksempel.
Uansett hvordan man velger å bruke skjemaene nedenfor er det SUPERVIKTIG å gjennomgå det nøye med elevene først! De må vite hva de skal gjøre i ordskjemaet, og de må få noen tips til hvordan de kan lage spørsmål fra teksten.

Tilsvarende oppgaveark/ordskjema på norsk finner du her :-)

Hvis du ønsker et skjema kun med å lage spørsmål fra teksten finner du det her :-)

Trykk på pila helt til høyre for å få lastet ned filene :-)
ĉ
Kitty Mezzetti,
2. des. 2013, 23:19
Ċ
Kitty Mezzetti,
2. des. 2013, 23:19
ĉ
Kitty Mezzetti,
2. des. 2013, 23:19
Ċ
Kitty Mezzetti,
2. des. 2013, 23:19
ĉ
Kitty Mezzetti,
2. des. 2013, 23:20
Ċ
Kitty Mezzetti,
2. des. 2013, 23:20
ĉ
Kitty Mezzetti,
2. des. 2013, 23:19
Ċ
Kitty Mezzetti,
2. des. 2013, 23:20
ĉ
Kitty Mezzetti,
2. des. 2013, 23:20
Ċ
Kitty Mezzetti,
2. des. 2013, 23:20
Comments