Opposites

Ofte har elevene lettere for å huske et ord hvis de kan koble ordet med noe annet, så det å jobbe med motsatte ord har mye for seg. Begrepet "motsatt" er dessuten et viktig begrep i seg selv. Her kan du finne opplegg på flere nivåer for å jobbe med motsatte ord.

Opplegget rundt "Opposites" inneholder følgende:
  • En ordliste med 25 ordpar elevene kan pugge ut i fra. Elevene må fylle ut de norske ordene selv.
  • Opposites-Bingo, som med fordel kan brukes flere ganger hvis man bare varierer rekkefølgen ordene leses opp i. Til Bingo hører det også med et lærer-ark ordene skal lese opp fra.
  • Opposites-Game, hvor elevene skal spille mot hverandre med brikke og terning som et vanlig terningspill. Feltet de lander på inneholder et ord, og hvis elevene klarer å si det motsatte ordet får de gå ytterligere et skritt fremover.
Oppleggene finnes i flere nivåer, hvor Level 1 har de enkleste ordene og Level 2 har vanskeligere ord. Level 1 er klar, mens Level 2 kommer.


Gå til oppleggene:


Opposites Level 2 (kommer)


Undersider (1): Level 1
Comments