Christmas Speak English with a deck of cards

Nedenfor kan du laste ned snakkespillet "Speak English with a deck of cards" i en julevariant.
TRYKK PÅ PILEN HELT TIL HØYRE FOR Å FÅ LASTET DET NED.
Nyhet: Christmas quiz som hører til dette spillet, slik at man kan jobbe med spørsmålene på forhånd finner du her :)

Spillet er opprinnelig laget for 4. trinn, men passer garantert for andre trinn også.

Dere trenger:
  • Kopier av spillebrettene. Gjerne en kopi til hver, avhengig av hvor gode de er i engelsk. Mine elever på 4. trinn skal få én hver, for det er ikke så lett å forstå hva en annen elev sier på engelsk på dette nivået. Med en egen kopi kan de få støtte av teksten. Eldre elever kan greie seg med en kopi per par.
  • En kortstokk per gruppe. Lurt å be elevene ta med hjemmefra, de har garantert en kortstokk til overs hjemme.
Slik spiller dere:
  • 2 og 2 sammen er best, men det KAN være flere som spiller sammen.
  • Spillerne trekker et kort fra kortstokken etter tur.
  • Motspiller leser opp spørsmålet/kommandoen i den aktuelle ruten på engelsk.
  • Den som har sin tur må svare på spørsmålet med FULL SETNING/UTFØRE KOMMANDOEN.
Hjelpemidler:
  • Ordbok? Eldre elever kan kanskje klare seg uten ordbok?
Poenggivning:
Vi spiller mest for moro og for å få snakket mye engelsk, men elevene gir hverandre poeng for svar med fulle setninger og god utførelse av oppdrag. For å få dem til å snakke mest mulig ber jeg elevene gi poeng etter følgende modell:
  • Et svar bestående av kun svaret UTEN hel setning gir 1 poeng.
  • Et svar med HEL setning gir 2 poeng.
  • Et fantastisk godt svar med hel setning og ekstra detaljer kan gi 3 poeng.
Tips: Snakk om hvordan elevene kan omforme spørsmålene til svar på en enkel måte FØR spillingen begynner.
Eks: "What do you eat for Christmas dinner?" Kan bli: "For Christmas dinner I eat ...."

Spillet kan med fordel gjentas mange ganger.
Hvis elevene begynner å lære seg spørsmålene er jo det bare bra, for da får de lært seg mange ord :)

Trykk på pila til høyre for å få lastet ned dokumentene :-)

Undersider (1): Christmas Quiz
ĉ
Kitty Mezzetti,
28. nov. 2012, 03:53
Ċ
Kitty Mezzetti,
28. nov. 2012, 03:54
Comments