แนะนำ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

 

ผอ.สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1
 

 ชื่อ - สกุล  :   นายประพฤทธิ์  สุขใย

ตำแหน่ง    :   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม

                        ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ที่อยู่         :    สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 
                       ถนนพาดวารี   ต.ป่าเซ่า  อ.เมือง
                       จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์   :   055 - 817706
Fax          :    055 -817759
E-mail    :  
Comments