หน้าปก Powerpoint โครงงานของตัวเอง

posted Oct 13, 2009, 12:54 AM by Kittipong Tookjit   [ updated Feb 22, 2012, 7:12 PM ]
 
 
 
หน้าปก Powerpoint 2007 ให้ทุกคนโหลดแล้วเปลี่ยนชื่อ เป็นของตัวเอง ใครมี 2 คนให้ลบคนที่ 3 ออก แล้ว แก้ไข CLASS เป็นห้องตัวเอง
ห้ามเปลียนรูปแบบตัวอักษร ห้ามเปลียนขนาดตัวอักษร กลุ่มละ 1 ใชเท่านั้น แล้วนำมาใส่แฟ้ม
 
วิธีการโหลด
ให้กด เครื่องหมายลูกศรชี้ลง
ĉ
Kittipong Tookjit,
Feb 24, 2012, 10:57 PM
Comments