การดูแลกล้วย

กล้วยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ซึ่งเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย  ถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า ๑๔ องศาเซลเซียส  กล้วยจะชะงักการเจริญเติบโต  หรือมีการเติบโตช้าลง  รวมทั้งการออกดอกและติดผลจะช้าด้วย อนึ่งกล้วยเป็นพืชที่มีแผ่นใบใหญ่  ดังนั้นจึงไม่ค่อยทนต่อแรงลม  เพราะใบจะต้านลม ทำให้ใบแตกได้  ถ้าหากใบแตกมากจนเป็นฝอย จะทำให้มีการสังเคราะห์อาหารได้น้อย ต้นไม่เจริญเท่าที่ควร ดังนั้นถ้าพื้นที่ที่มีลมแรงมาก  ควรปลูกต้นไม้อื่นทำเป็นแนวกันลมให้ต้นกล้วย

          ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วย คือ  ดินตะกอนธารน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่า “ดินน้ำไหลทรายมูล” ซึ่งเป็นดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ำ และการหมุนเวียนอากาศดี  ถ้าดินเป็นดินเหนียว ควรใส่ปุ๋ยคอก จะทำให้ดินร่วนโปร่งขึ้น