אודות

אודות

המשרד לשוויון חברתי אמון על קבוצת אוכלוסייה של כ 830,000 אזרחים ותיקים, המהווים כ 10% מאוכלוסיית ישראל. בשנים 2031-2035 קבוצת אוכלוסייה זו צפויה להגיע לכ 1,700,000 איש אשר יהוו כ 25% מהאוכלוסייה. מדובר בפלח אוכלוסייה הגדל יותר, באופן משמעותי, מכל פלח -אוכלוסייה אחר. נתונים אלה, המצביעים על מגמה דמוגרפית דרמטית בעולם ובישראל, מחייבים את המדינה ומוסדותיה להיערך מראש ובאופן מיוחד על מנת להתאים את כלל המנגנונים והמערכות לטובת טיפול במגמה זו.

כמשרד העומד בחזית ההתמודדות עם אתגר הזקנה בעידן המודרני, ונוכח המגמה המתוארת לעיל, אנו פועלים לשינוי תודעתי בציבוריות הישראלית כלפי האזרחים הוותיקים, שרובם המכריע חיוניים ופעילים בקהילה. כמו כן, אנו בונים תשתיות ארוכות טווח, במטרה לשפר את איכות חייהם ומעמדם של האזרחים הוותיקים במדינה. המשרד לאזרחים ותיקים פועל הן במישורים הנוגעים לקשישים החלשים ביותר, כלכלית ובריאותית, והן עבור "הקשישים החדשים", המבקשים חיים מלאי תוכן, כגון בתעסוקה, התנדבות, לימודים ופנאי.

  מיזם "חוזרים לבית ספר" הינו אחד ממיזמי הדגל של המשרד לשוויון חברתי. במיזם זה אנו פועלים לשינוי התודעה הציבורית כלפי האזרח הוותיק לצד יצירת תשתית העשרה   והשכלה לאוכלוסייה זו.

אני מאמין

למיזם זה מטרות רבות ומגוונות: שינוי התודעה הציבורית כלפי האזרח הוותיק; יצירת תשתית העשרה והשכלה לאוכלוסיית הוותיקים; טיפוח הקשר הבין דורי תוך השפעה לטובה על האקלים הבית ספרי; טיפוח שייכות לקהילה. השגת מטרות אלה, יסייעו הן לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים המשתתפת במיזם, והן לתלמידי בתי הספר שהצטרפו אליו. אנו מאמינים כי על ידי השגת מטרות אלו, נוכל להוביל לשינוי חברתי עמוק.שתייכות והמעורבות החברתית תרבותית של הלומדים המבוגרים ושיפור - כישוריהם החברתיים לפעול במסגרות חברתיות מגוונות; לעורר מודעות והכרה בחשיבות הלמידה המתמשכת לאורך כל החיים; פיתוח מעורבות חברתית התנדבותית, מחויבות לקהילה ותח

Comments