kitokojungle


~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

 

Beginselverklaring

 

Kitokojungle zal trachten een weergave te zijn van wat er zo al rond een glimmend toile-cireeke met rood-wit blokjesmotief kan gedacht en uitgesproken worden. De selectie die je hier zal lezen is door een fijnmazig en kritisch zeefje gehaald. De enige norm heet kwaliteit en volksverheffing volksverheffing zal niet geschuwd worden maar als streefdoel dienen. Het kan echter niet de bedoeling zijn de zoveelste egotrip op het net te plaatsen om aan de wereld bekend te maken hoe de hond heet al dan niet met een foto van bobonneke als verrassing. 1 Redtube lijkt ons ook al aan de voornaamste frustraties soelaas te bieden zodat we ons zeker en vast niet op deze bloeiende nichemarkt moeten storten. Het rondtoeteren van persoonlijke emoties zal evenmin in geschreven vorm via dit kanaal worden verspreid. De enige emotie die zal worden getolereerd is ERGERNIS. Ergernis omwille van de dwaasheid die zich al massaal aandient vanaf de eerste centimeter voorbij de vierde tafelpoot. Wie de auteur is van deze lijnen zal niet kunnen onthuld worden aangezien hij of zij het geslacht heeft der engelen en/of een schizofrene hermafrodiet is. Deze hogere levensvorm is bovendien een uitgesproken belgicist met een nostalgische hunkering naar de republikeinse waarden uit 1792. Het Nederlands zal enkel als voertaal dienen om het van de volledige ondergang te redden. Deze taal wordt dan ook op gelijke voet geplaatst met de reeds verdwenen indianentalen uit de Andes of Alaska. Niks meer maar ook niks minder. We zullen dus niet tafelen onder de schaduw van de torens van Zeveneken of Walfergem noch van het nationale monument te Diksmuide. De taal is slechts een middel om gedachten te verwoorden en over te dragen. Dit kan dus veel efficiënter gebeuren in het Mandarijns of het Russisch. Helaas is onze kennis van deze wereldtalen eerder beperkt te noemen. De lezer(es) moet evenmin vrezen dat er zal getracht worden om zich te integreren, laat staan zich te assimileren met het "alternatieve estabishment" der nieuwe literatoren. Onze ijkpunten en idolen zijn de vlaamse franstalige auteurs zoals Conscience, Maeterlinck, Rodenbach, De Ghelderode, Yourcenar ...

 

Deze blog had net zo goed de Waldorf-folies of de Stattler memories kunnen genoemd worden naar de beroemde balkonzeurkousen uit de Muppetshow. Ze zal echter de historische benaming "KITOKOJUNGLE" dragen met als multiculturele ondertitel "Flanders Dogville Diaries".