Werking

Vzw Kitanda heeft volgende doelstelling:

Kitanda kiest ervoor om procesmatig te werken. Voor elke nood die door een partner in het zuiden wordt aangegeven wordt eerst samen een analyse van de problematiek gemaakt. Hierna worden de mogelijke oplossingen gedestileerd - hetgeen nodig is om het project te realiseren - en een risico-alanyse gemaakt. In deze voorstudie wordt ook vermeld wie verantwoordelijk is voor welke deelaspecten en hoe het project kan blijven bestaan op lange termijn.

De focus ligt op:

-    Structurele hulp bieden aan wezen en weduwen (de zwaksten uit de maatschappij)

-    Streven naar de zelfredzaamheid van de doelgroep (geen afhankelijke relatie creëren)

-    De doelgroep als volwaardige partner beschouwen als basis voor een gedragen partnerschap

-    Educatie brengen in het Noorden over de projecten in het Zuiden (via informatie uit de eerste hand; vooroordelen en cynisme wegnemen)

De prioriteiten bestaan vooral uit behouden wat er is opgebouwd, alles voor 100% benutten alvorens uit te breiden en winstgevende en geldbesparende activiteiten.

Om dit alles mogelijk te kunnen maken verzamelt vzw Kitanda de nodige fondsen. Ze doet dit via giften en door allerlei activiteiten te organiseren. 
Op de pagina "Hoe kan jij helpen?"vind je meer info.

Door het opstellen van onderbouwde dossiers worden partnerschappen aangegaan met andere organisaties zodat de nodige know-how en fondsen worden samengebracht.