Waterproject

Water is natuurlijk van levensbelang! Al sinds de start in 1993 kampte het Ebenezer Life Center met een nijpend tekort aan water en ondergaat alle problemen die daar mee samenhangen: tekort aan drinkwater, hygiëne, mogelijkheden voor landbouw… 

Sinds halfweg 2013 is dit schrijnende probleem eindelijk van de baan en kunnen de kinderen proper water drinken, zich wassen en er is voldoende water om mee te koken en om het land te bewerken! Dit was mogelijk dankzij het boren van een nieuwe boorput en het opvangen van regenwater.

 Waterproject TIDO

In Tido werden wc's bijgeplaatst en er hangen nu dakgoten aan de gebouwen om alle regenwater op te vangen. Een waterput werd uitgediept tot een volwaardige waterput. Een elektrische waterpomp zorgt voor de irrigatie van de grond, waardoor een eerste belangrijke stap voor het landbouwproject is gezet!


Waterproject AYWEYO

In Ayweyo zijn intussen de watervoorzieningen gerealiseerd, nl. een waterpomp, een watertoren en een waterhuisje.
Hieronder ziet u wat foto's vanaf de start van de werkzaamheden over de oprichting van de watertoren (foto met kraan) tot de uiteindelijke realisatie.


- via het waterhuisje wordt het water verdeeld aan de omliggende leefgemeenschappen tegen een kleine kostprijs.
  De inkomsten hiervan worden gebruikt voor het onderhoud van het waterhuisje, de waterpomp en de watertoren
- ze hebben in de afdeling Ayweyo nu drinkbaar water, waardoor ze nu maaltijden kunnen bereiden in hun keukentje
- aan de kinderen kan voortaan de basishygiëne aangeleerd worden (hand wassen enz.)
- er werd een sanitair blok bijgebouwd met 8 toiletten (zie foto hieronder), waar er vroeger maar één open toilet was voor zowel kinderen als leraars
- er kan gestart worden met een landbouwproject

Naast onze sponsoren wensen we voor de realisatie hiervan uitdrukkelijk Benoit Strooband van Ministry of Solar te bedanken alsook Willy en z'n vrouw.

sanitair blok met 8 toiletten
Waterproject AHERO

In Ahero is de boorput een enorm succes, want de hoeveelheden water die ze kunnen ophalen zijn erg groot, voldoende voor het weeshuis en de scholen. Er werden douches geïnstalleerd en wc’s bijgeplaatst. Er is ook water voor irrigatie waardoor de eerste landbouwprojecten er kunnen starten. Alle gebouwen kregen dakgoten om het regenwater maximaal op te vangen, ook voor irrigatie.

Doel was om de bewoners van de gebieden rond deze drie locaties te kunnen laten meegenieten van deze watervoorzieningen. Daarom werkten we aan het aansluiten van meerdere huizen, het aanleggen van waterleidingen naar landbouwgronden, buitendouches en andere gebouwen, alsook het bouwen van waterverkoophuisjes, zodat Ebenezer water kan verkopen aan de omgeving. Er is daar immers nog steeds grote nood aan water. De opbrengst van deze waterverkoop kan Ebenezer gebruiken voor het onderhoud van de put en de pomp. Het waterhuisje wordt intussen volop gebruikt.

Er werd een steekkar en jerrycans voorzien, zodat de oudere studenten ook de minder mobiele mensen uit de omgeving kunnen voorzien van drinkbaar water. Dit is een initiatief dat ze zelf hebben voorgesteld.

De testerkits (nodig voor het waterkwaliteitsmanagement) die een tijdje geleden werden bezorgd hebben intussen hun nut bewezen. In samenspraak met Jason van Ingenieurs Zonder Grenzen wordt er verder gezocht naar oplossingen voor de waterbesmetting. Op de onderstaande foto's zie je hoe Jason  les geeft aan lokale bewoners over waterkwaliteitsmanagement. Ze leren er het waterkwaliteit testen en eventuele contaminatie opsporen en behandelen. 

Er werden een tiental huizen aangesloten op de watertoren. Daarnaast werd een ondergronds waterreservoir gebouwd, dakgoten aangebracht en een buitenwasplaats voorzien dichtbij de keuken en de refter.


De watervoorziening kon gerealiseerd worden dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de Provincie West-Vlaanderen, het Brugs fonds, stedelijke steun, oever en enkele private donateurs. Dankzij de hulp van Jos, een elektricien uit Oostkamp, kon de waterpomp in werking gesteld worden. 

Klik HIER om Kitanda's lopende projecten ivm het waterproject te zien.