PARTNERS

Alle verbeteringen en realisaties van de voorbije jaren in het Ebenezer Life Center zijn maar mogelijk dankzij de knowhow en de gulle giften van velen.

Dank hiervoor! 


Een kleine opsomming:

-   Aquafin: heeft in Kenia in samenwerking met Kitanda gewerkt aan de zuivering van afvalwater en de behandeling van het plaatselijke drinkwater

Ingenieurs Zonder Grenzen: zijn ter plaatse geweest om een voorstudie te maken van de water- en elektriciteitsproblematiek in Ahero. Dit rapport is          nog steeds een basisdocument waarop verder gebouwd wordt. Ze staan voortdurend klaar voor technische ondersteuning en helpen actueel aan het              ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw in Ayeweyo

-    HUMASOL: heeft Tido voorzien van water en geholpen met het zetten van de eerste stappen in het landbouwproject. Zij staan steeds ter beschikking             om te helpen met hun technische inzichten

-    Energy Assistance werkt momenteel een advies en ondersteuning uit om Ayeweyo te voorzien van  hernieuwbare energie

-    Rytron: expertise, advies en ondersteuning voor de elektriciteitsvoorziening

-    CREOLA: deed enkele eenvoudige voorstellen om de manier van leven te verbeteren, zoals het opwekken van elektriciteit via zonneovens,                              paraboolspiegels, enz …

-    MEMISA: sponsorde de muskietnetten

-    Somnis Bedding: was een erg belangrijke partner in het matrassenproject

-    Brugs Fonds helpt mee in de financiële ondersteuning

-    Provincie West-Vlaanderen: gaf financiële steun voor het water- en landbouwproject.

-    Gemeente Oostkamp en Gemeente Beernem helpen mee in de financiële ondersteuning

-    Vlaamse overheid: departement leefmilieu, natuur en energie: afdeling internationaal milieubeleid: bezorgde ons een belangrijke subsidie ter                        ondersteuning in de realisatie van het waterproject.

-    Ethisch overleg comité OEVER: dank voor hun belangrijke financiële bijdrage

-    ECO FOUNDATIONS: dank voor hun inspanningen in het zoeken naar financiële ondersteuning voor hernieuwbare energie

-    ASANTE: bouwde het studentenfonds uit

-    YOUBRIDGE: met dank voor het leveren van de laptop

-    Lichttorenstrand uit Knokke-Heist: organiseert jaarlijks in augustus een petanquewedstrijd, goed voor een mooie financiële steun

-    Ministry of Solar: dank voor de bouw van de watertoren in Ayeweyo en met de waterpomp en de zonnepanelen in Noord-Nigeria

-    Vrienden van Ayeweyo: dank voor de watervoorzieningen in de school van Ayeweyo, de douches in Tido en de herstellingen infrastructuur Ahero

-    Al wie ter plaatse gingen om daar hun talenten en eigen geld in te zetten: Jos, Ann, Birgit, Jana, Bieke, Jasmina en Cedric, Rudy en Kristien, Kurt, Hans,        Jason, Joris, Marie, Jan, Davey, Sam, Cleante, Astrid, karin,     

-   We danken ook voor alle particuliere giften of via schoolacties (bijv. Sint-Jozef Humaniora Brugge, de Gentse school Sint-Barbara, de basisschool in                 Westkapelle, Sint-Pieterscollege in Blankenberge), giften van Christen-gemeenschappen...

    Dank aan alle mensen die hun talenten en tijd hebben ingezet bij de organisatie van evenementen

    zoals concerten, rommelmarkt, de container, het computerproject, de kaarsenverkoop, …
    tvv het Ebenezer Life Center