Onderwijs

De school van het Ebenezer Life Center legt heel veel nadruk op sterke schoolresultaten en op een goede werklust, wat zich uit in hoge scores in vergelijking met andere scholen uit het district. Bij vergelijkende proeven mogen ze vaak “the best girl and boy” van het district afleveren. De uitdaging voor deze school betreft vooral het tekort aan geld, waardoor de leerkrachten er onderbetaald worden. Dit maakt het moeilijk om goede leerkrachten in de school te houden. De school moet nog verder investeren in voorzieningen voor de lessen (bijvoorbeeld een labo, sportvelden, bib.) om in aanmerking te komen voor een promotie van een “district school” naar een “national school”. Deze upgrade naar national school is erg belangrijk om op termijn de school zelfbedruipend te kunnen maken. Er is een te kort aan klaslokalen waardoor soms 70 kinderen samengepropt in één klas les volgen. Er zijn te weinig schoolbanken waardoor vaak 3 tot 4 kinderen op een bankje van 2 moeten plaats nemen. Ook zijn er te weinig schoolboeken waardoor er maar één lesboek is per 2 tot 3 kinderen.

De school kreeg een deel extra lesboeken. Een christengemeenschap uit Brentwood zorgde ook voor een boekencollectie voor de start van de realisatie van de bibliotheek.


De school heeft nu een computerklas met 22 computers. Er is een IT-leraar en er zijn computerlessen voor alle administratieve werknemers en leerkrachten aan de Ebenezerschool. Ook mensen uit de omliggende leefgemeenschappen kunnen er tegen betaling computerlessen volgen, wat zorgt voor extra inkomsten voor het onderhoud van de computers. Met dank voor de vele donaties van computers en een knipoog naar Paul uit Oostkamp voor de uitrusting van de computers.


Een school uit Tielt heeft met de container van 2012 labomateriaal meegegeven voor de inrichting van een laboklas in de Ebenezerschool.

 

Antropologe en leerkracht Ann uit Brugge was drie weken in Het Ebenezer Life Center om er sport te introduceren en voor de aanleg van de eerste sportvelden. Dankzij een gift van Decathlon konden we voorzien in sportmaterialen. Privésponsors schonken een basketgoal, voetballen en sportkledij.Ook in het rehabilitatiecentrum Tido werd intussen een voetbalterrein aangelegd en voorzien van voetbalgoals.


De Gentse studentenvereniging “Asante” heeft samen met Ebenezer life centre een “loans board” opgericht voor het betalen van de hogere studies van studenten uit het Ebenezer Center. Eenmaal deze studenten hun diploma behalen, moeten ze dat sponsorgeld zoals een intrestloze lening terugbetalen. Zo moet het fonds op termijn zelfbedruipend worden en dus een vorm van structurele hulp betekenen voor Ebenezer. Dankzij deze loans board krijgen er nu een tiental jongeren sponsoring. Daarnaast ondersteunen enkele privépersonen via Kitanda een kind om het de kans te geven om verder te studeren.

 

Dankzij een samenwerking met “You bridge” werden enkele studenten voorzien van een laptop bij het aanvangen van hun hogere studie.


In Ayeweyo hebben we intussen enkele kleuterklassen gebouwd.