Privacykompasset

Her er resultatet af din test

Dine svar er opdelt i tre kategorier alt afhængig af, hvad du skal arbejde videre med, og hvad du ser ud til at have styr på.

0 svar med anmærkninger 0 uafklarede svar 28 svar uden anmærkninger

Her ser det ud til, at du har styr på det

FLOT

Spørgsmål 1

1. Behandler I oplysninger, der kan bruges til at identificere bestemte fysiske personer,

herunder kunder, ansatte m.fl.?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 2

2. Ved I, hvilke almindelige personoplysninger I anvender?

Du svarede: "Ja, vi anvender almindelige oplysninger i form af identifikationsoplysninger ((navn, adresse,

telefonnummer,CPR  m.v.)"


Spørgsmål 3

3. Ved I, hvilke følsomme personoplysninger I anvender?

Du svarede: "Ja, vi anvender helbredsoplysninger (sygemelding og årsagen hertil, køb af bestemt medicin m.v.)"Spørgsmål 4

4. Til hvilke bestemte formål indsamler og opbevarer I personoplysninger?

Du svarede: "Optimering af produkter, tjenester, services, brugeroplevelse."

Spørgsmål 5

5. Er de personoplysninger, I behandler, begrænset til det, der er nødvendigt i forhold til jeres

formål med behandlingen?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 6

6. Anvender I personoplysninger til et andet formål end det, oplysningerne blev indsamlet til?

Du svarede: "Nej"

Spørgsmål 7

7. Har I et lovligt grundlag for jeres behandling af almindelige personoplysninger?

Du svarede: "Ja, for de almindelige personoplysninger benytter vi samtykke fra den registrerede som grundlag"

Spørgsmål 8

8. Har I et lovligt grundlag for jeres behandling af følsomme personoplysninger?

Du svarede: "Ja, for de følsomme personoplysninger benytter vi samtykke fra den registrerede som grundlag"

Spørgsmål 9

9. Sørger I for at opdatere de personoplysninger, I behandler?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 10

10. Sletter I personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 11

11. Har I et grundlag for at videregive oplysninger om jeres ansatte, kunder m.fl. til

samarbejdspartnere eller andre aktører?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 12

12. Overfører I personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande?

Du svarede: "Nej"

Spørgsmål 13

13. Giver I jeres kunder, ansatte m.fl. jeres kontaktoplysninger?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 14
Du svarede: "Ja, og vi informerer dem om hvem der modtager oplysningerne"


Spørgsmål 15

15. Oplyser I jeres kunder, ansatte m.fl. om, at I indhenter oplysninger om dem fra

leverandører, myndigheder, samarbejdspartnere eller andre aktører?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 16

16. Kan jeres kunder, ansatte m.fl. få en kopi af de personoplysninger, I opbevarer om dem?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 17

17. Kan jeres kunder, ansatte m.fl. få rettet, slettet eller blokeret deres personoplysninger, når

indholdet er urigtigt?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 18

18. Kan jeres kunder, ansatte m.fl. gøre indsigelse mod jeres behandling af deres

personoplysninger?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 19

19. Giver I mulighed for, at jeres kunder kan overføre deres personoplysninger til en anden

virksomhed?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 20

20. Har I fastlagt procedurer for beskyttelse af data?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 21

21. Har I udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO)?

Du svarede: "Ja"

Spørgsmål 22

22. Hvis I har en hjemmeside, oplyser I så brugerne af hjemmesiden om formålet med at

placere cookies på deres udstyr?

Du svarede: "Vi placerer slet ikke cookies"

Spørgsmål 23

23. Indhenter I jeres hjemmesidebrugeres samtykke, hvis I placerer cookies på deres udstyr?

Du svarede: "Vi placerer slet ikke cookies"


Comments