Головна сторінка \ Main page

Новоукраїнська районна громадська організація «Прес-клуб реформ» (коротка назва – Кіровоградський прес-клуб) була створена у 2005-му році з метою формування площадки для ефективного спілкування та обміну інформацією представників всіх секторів суспільства: бізнесу, влади і громади.
_____________________
Novoukrainka regional non-profit organization "Press-Club for Reforms" (short name - Kirovohrad Press-Club) was established in 2005 in order to create a platform for effective communication and infor
mation exchange between representatives of all sectors of society: journalists, business, government and the community.

Кіровоградський прес-клуб – це постійне джерело якісної і корисної інформації для представників місцевих і регіональних ЗМІ. Прес-клуб створює також потужні суспільно-значущі інформаційні кампанії, а отже і загалом формує громадську думку у регіоні.
______________________
Kirovohrad Press-Club is a constant source of high-quality and useful information for local and regional media. We create powerful social and meaningful information campaigns, and hence generally create public opinion in the region.

https://sites.google.com/site/kirovohradpressclub/home/image%20(2).jpg

Кіровоградський прес-клуб створив перший в області і діючий до сих пір «Незалежний громадський прес-центр» для контролю громадськості за перебігом виборів: щоразу, в день виборів відбувається інформаційний Марафон, завдяки чому вдалося запобігти чималій кількості фальсифікацій.
____________________________
Kirovohrad Press-Club hacreated the first in the area and still acting "Independent public press-center" for public control over elections. Every time when the election happens, we organize Information Marathon to prevent frauds & defend freedom of speech.


Керівник прес-клубу - Вікторія Талашкевич
Press-club coordinator - Viktoriia Talashkevych.
______________________
Кіровоградський прес-клуб є членом Всеукраїнської коаліції з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, а експерти організації виступають тренерами з питань репродуктивного здоров’я, використання нових медіа у  просуванні практик планування сім’ї, тощо.
______________________
Kirovohrad Press-Club is a member of the All-Ukrainian coalition for reproductive health and family planning. Our experts act as trainers on reproductive health, the use of new media in the promotion of family planning practices, etc.

Видео YouTube


Ми постійно проводимо інформаційні кампанії, тренінги, семінари - за допомогою 
наших чудових волонтерів! Це студенти кіровоградських навчальних закладів, які роздають на вулицях брошури, буклети, листівки.
__________________________
We conduct information campaigns, trainings, workshops - with our wonderful volunteers! These are Kirovograd students from different educational institutions who hand out in the streets brochures, booklets and leaflets.


Кіровоградський прес-клуб постійно і активно працює з молоддю – від літа 2015-го року є партнером 
Британської Ради за програмою «Активні громадяни». Вже навчено чотирьох тренерів\фасилітаторів, які проводять заняття і допомагають кіровоградцям писати проекти та отримувати фінансування для втілення локальних ініціатив.
____________________________
Kirovohrad Press-Club continuously and actively works with youth - since summer 2015 we are the partner of the British Council programme "Active citizens". We have already trained four facilitators who teach classes and help Kirovohrad youth to write projects and receive funding to implement local initiatives.

Видео YouTube


Кіровоградський прес-клуб має постійний штат працівників – керівник, бухгалтер, – а також постійно залучає до роботи 
кращих у місті експертів з питань проведення тренінгів, веб-дизайну та графічного дизайну, управління проектами, ручної роботи, фінансової аналітики, тощо.
_____________________________
Kirovohrad Press-Club has a permanent staff, working together for many years - there are managers, accountant, volunteers. As well we always invollve the best experts to our trainings on social media, fundraising, web and graphic design, project management, handmade, financial analysts, and others.


Кіровоградський прес-клуб на постійній основі орендує приміщення розміром біля 240 м кв у самому центрі міста. Частину офісу займають робочі місця працівників та волонтерів прес-клубу, інша частина приміщення – це вільний простір і площадка для проведення прес-конференцій, семінарів, презентацій, тренінгів та інших заходів.
___________________________
Kirovohrad Press-Club permanently rents a room of about 240 square meters in the city center. There are several tables for permanent office workers and for volunteers of the Press-Club. There is a rest zone and a free space for press-conferences, seminars, trainings and other events.