Råderetskatalog

 
Råderetskataloget indeholder regler for, hvad der må ændres eller tilbygges inde i og uden for boligen.
De generelle regler for råderetten er reguleret i Lov om leje af almene boliger, men de specifikke bestemmelser for Kirkehøj Kædehuse er udformet af beboermødet, hvor alle beboere har adgang.

Hvis du ønsker tilføjelser eller ændringer i råderetskataloget, kan du stille forslag herom til det årlige beboermøde, som så vil stemme om dit forslag.

 


Der er tre typer af muligheder for at ændre og/eller forbedre boligen:

1. Råderet inde i boligen

Det er nu tilladt at udføre alle råderetsarbejder, der er forbedringer.
Det er endvidere tilladt at opsætte/nedtage ikke bærende skillevægge, men der gives ikke godtgørelse.

Det er ikke tilladt at installere hårde hvidevarer under råderetten.

Herudover er det muligt for den enkelte boligorganisation at tillade, at der inde i boligen kan udføres andre arbejder, der ikke er forbedringsarbejder (boligændringer).

2. Råderet udenfor boligen

Her er det muligt at tillade, at der kan udføres arbejder udenfor boligen. Det er afdelingsmødet der bestemmer, hvilke arbejder der kan tillades. Der kan være tale om forbedringsarbejder, men også arbejder der ikke er forbedringer (boligændringer).

3. Installationsretten

Her gives der ret til at udføre sædvanlige installationer i boligen, herunder ret til at opsætte antenne for at modtage radio- og tv-programmer. Reglerne herfor er fastlagt i oven med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger. Under installationsretten er det tilladt at installere hårde hvidevarer.
I de vedhæftede dokumenter er de tre rettigheder beskrevet, men følgende generelle regler er gældende:

* Der skal altid fremsendes en ansøgning/anmeldelse til boligorganisationen – i praksis til KAB.

* Råderetsarbejder må ikke sættes i gang, før der foreligger en skriftlig tilladelse fra boligorganisationen (KAB).
 
Undersider (1): Vedligeholdelseskonto
Ċ
Niels-Christian Andersen,
13. dec. 2011 14.06
Ċ
Niels-Christian Andersen,
13. dec. 2011 14.06
Ċ
Niels-Christian Andersen,
26. nov. 2014 03.55
Ċ
Niels-Christian Andersen,
25. nov. 2013 12.58
Comments