Husorden

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.
Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. derfor er det naturligt, at vi opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen.
 
Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.
 
Husk, at det er os selv, der gennem huslejen skal betale for istandsættelsen af ting, som ødelægges.
 
Du kan downloade husordenen ved at klikke på linket nedenfor
Ordensreglementet for vaskeriet er en del af husordenen og kan ligeledes downloades ved at klikke på linket
 
ą
Niels-Christian Andersen,
3. jan. 2017 09.41
Ċ
Niels-Christian Andersen,
21. apr. 2014 11.29
Comments