Ejendomskontor‎ > ‎

Vagtordning

I tilfælde af driftsforstyrrelser på ejendommens installationer uden for ejendomskontorets kontortid/arbejdstid, samt i weekender og på helligdage kan henvendelse ske til:
 
SSGs vagtcentral, tlf. 7020 8126.
SSGs vagtcentral vil vurdere hvad der skal foretages i forhold til skaden og vil i givet fald kontakte håndværker.

Vi appellerer til alle om kun at bruge vagtordningen i absolut nødstilfælde, eller for at afværge kostbare følgeskader. Husk, det er alle lejere i bebyggelsen, der skal betale regningen!

Henvendelse bør som altovervejende hovedregel ske til ejendomskontoret i kontortiden.

*Ved indbrud hvor døren er ødelagt: Kontakt SSG for midlertidig reparation. Dette dækkes ikke af ejendommen, men af din egen husstandsforsikring.

Comments