Ejendomskontor

Kirkehøj Kædehuses selvstændige ejendomskontor er lukket.

Henvendelse skal ske til det fælles ejendomskontor Herlev Midte på Tornerosevej 65 i gavlen.

Kontortider : Mandag til Fredag
Telefonisk henvendelse mellem kl. 8.00 og 8.30
Personligt fremmøde mellem kl. 8.30 og 9.00

Onsdag tillige telefontid mellem kl. 13.00 og 13.30

Onsdag tillige personligt fremmøde mellem  kl. 13.30 og 14.00
Telefon 44 91 92 80

Driftschef i KAB Peter Rørbye:

Telefon: 3363 1144
Email: prb@kab-bolig.dk
 
I tilfælde af problemer med el, vand, varme, kloak eller TV uden for  kontortid/arbejdstid skal henvendelse ske til SSGs vagttelefon, 7020 8126.
NB! Dette gælder kun ved akut opståede skader, som ikke kan vente til ejendomskontorets åbningstid.