Affald

Husholdningsaffald afhentes hver fredag.

Haveaffald, småt og stort brændbart, pap, metal,plastic og farligt affald afleveres i affaldsgården

Læs om genbrug og sortering i guiden her
Undersider (1): Affaldsgården
Comments