Afdelingsbestyrelsen‎ > ‎Forside‎ > ‎

Afdelingsmøder


Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed. Det er bl.a. afdelingsmødet, der træffer beslutning om afdelingens økonomi.
Der holdes hvert år i november ordinært afdelingsmøde. På dette møde godkendes budgettet for det kommende regnskabsår, og der vælges medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Herudover afholdes der ekstraordinære afdelingsmøder, hvis afdelingsbestyrelsen finder, der er behov for at drøfte og træffe beslutning om andre forhold.
Alle beboere kan stille forslag til afdelingsmøderne. Adgang til afdelingsmødet har beboere og disses myndige, hjemmeboende børn. Hver husstand har 2 stemmer, uanset antallet af fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.Her kan du læse dokumenter og referater fra afdelingsmøder:

Ekstraordinært afdelingsmøde 19. februar 2015

Ordinært afdelingsmøde 20. november 2014

Ekstraordinært afdelingsmøde 10. april 2014

Ordinært afdelingsmøde 14. november 2013

Ekstraordinært afdelingsmøde 22. maj 2013

Ordinært afdelingsmøde 19. november 2012