Etusivu

 
 
 
Kurssin tavoitteena on yleis- ja kirjakielen normien sekä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden tunteminen ynnä kyky eritellä ja tuottaa asiatekstejä. Opintojaksossa käsiteltäviä aiheita ovat puheen ja kirjoituksen erot, kirjoittaminen prosessina, tekstityypit ja asiatekstien rakenteet, kielenhuollon periaatteet ja käytäntö sekä ohjeet tutkielman kirjoittamiseen.
 
Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmassa 2006–2008 kirjallisen viestinnän opintojaksoon kuuluu luento- ja harjoituskurssin lisäksi ohjausta tutkielman kieliasun viimeistelyyn sekä kieliasun tarkastus. Tutkielma on pääaineopintoihin kuuluva kandidaatin tutkielma.
 
 
Lue kurssiin liittyvä kielikolumnini Kielipoliisi iskee (univers 4/2006, s. 11)
 
 
 
 
Erkki Savolainen
Ks. sivusto Erkin verkkojulkaisuja