Kiperdefter Software

Chào mừng bạn đến với Kiperdefter Sofware !
Đây là trang chủ của Kiperdefter Software. 
Kiperdefter là nhóm viết phần mềm miễn phí.

Tin mới :
 
Hình ảnh mới nhất của Kiper Shortcuts Manager với tính năng xem ảnh !
               • Kiper Shortcuts Manager chuẩn bị cập nhật phiên bản Beta 2 với nhiều cải tiến (21-11-2011).
               • Những hình ảnh đầu tiên của Kiper English Study (5-11-2011).


Hiện tại chúng tôi đang phát triển 2 dự án :
 • Kiper Shortcut Manager : Chương trình quản lý lối tắt.

                                                        
              Kiper Netsurf                           Kiper Shorcuts Manager


Các dự án đang tạm ngưng :
 • Kiper Netsurf - Trình duyệt web sử dụng nhân Gecko (giống Mozilla Firefox)
 • Kiper English Study : Chương trình hỗ trợ học tiếng Anh.
Các dự án trong tương lai :
 • Kiper Shutdown Timer - Hẹn giờ tắt máy.
 • Kiper Tip - Hiển thị các thông báo ở khay hệ thống.