Economics and Life

Learn to live, live to love! 

Happy New Year!


Happy New Year!

B.W
Mr. Bin

Tin tức:

Triết lý kinh doanh của IKEA được xác định bằng một nguyên tắc vàng: Hãy coi mọi khó khăn như một khả năng mới. Khó khăn đem lại những cơ hội tuyệt vời.Read more


******************************************************************************** 

Vận tải hàng không
Vận tải đường bộ
Vận tải đường sắt 

Vận tải đường biển 


Khai thuê hải quan
Các công ty tổ chức triển lãm hội chợ

Để tìm hiểu chi tiết, hãy nhấn vào chủ đề Quý vị quan tâm để xem các thông tin Cánh cửa để tiến đến thị trường trên toàn cầu - thông tin bao gồm
Các yếu tố cần thiết cho một thương vụ xuất khẩu thành công
Khởi đầu cho một kinh doanh xuất khẩu
Kinh doanh Quốc tế
Tóm tắt về các thủ tục xuất nhập khẩu
Các vấn đề khác

Bộ phận xuất khẩu - thông tin bao gồm
Những điều kiện thương mại Quốc tế - INCOTERMS
Thanh toán xuất nhập khẩu, tín dụng thư (L/C) vân vân …
Hối phiếu Bill of Exchange
Chứng từ xuất nhập khẩu, ví dụ như hóa đơn thương mại (Commercial Invoices), Danh sách xếp hàng (Packing list) vv..
Giao dịch kinh doanh trong Quốc tế
Business entertaiment
Đi công tác nước ngoài
Kinh doanh tay ba
Các vấn đề khác

Bộ phận mua hàng - thông tin bao gồm
Nguồn sản phẩm
Đơn đặt hàng (P.O)
Những hướng dẫn về việc chuẩn bị hàng mẩu cho hiệu quả
Kiểm tra sản phẩm, các vấn đề khác

Bộ phận thuê tàu chuyên chở hàng hóa - Quản lý hậu cần - Bảo hiểm hàng hóa - thông tin bao gồm
Vận tải container
Các chứng từ vận tải, Ocean bill of lading ( B/L), Airway bill (AWB), vv..
Bảo hiểm hàng hoá (vận tải bằng đường biển)
Các vấn đề khác

Bộ phận sản xuất - thông tin bao gồm
Đóng gói xuất khẩu
Tên/ hiệu hàng hoá và nhãn hiệu hàng hoá (Shipping marks)
OEM/ODM
Nghiên cứu và phát triển (R&D)
Quản lý chất lượng (OC) và bảo hiểm chất lượng (QA)
Các nguyên vật liệu nguy hiểm
Các vấn đề khác

Bộ phận điều hành quản trị - thông tin bao gồm
Thuê mướn và sa thải nhân viên
Tinh thần làm việc đồng đội
Mở rộng kinh doanh và đầu tư nước ngoài

Mã sản phẩm - Bar code (Mã vạch)
Mã sản phẩm toàn cầu (U.P.C)
International Article Numbering (EAN)


Bảo vệ môi trường và tái chế

Những tham khảo tổng hợp