Điểm thi SV chính qui


ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN

đăng bởi Văn phòng Khoa Kinh tế   [ đã cập nhật ]

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN

LƯU Ý:
    DO MỚI CÓ ĐIỂM MÔN "TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN" NÊN SINH VIÊN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THI CẢI THIỆN ĐẾM HẠN CHÓT VÀO THỨ BẢY, NGÀY 30/5/2015.
    LỊCH THI CẢI THIỆN
MÔN "TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN" SẼ DỜI LẠI VÀO SÁNG THỨ NĂM, NGÀY 04/6/2015 ( Ca 1)

ĐIỂM THI

đăng bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:         
    THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
    TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN

ĐIỂM THI

đăng 01:50 27-05-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:    
    THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
    TIN HỌC ỨNG DỤNG KẾ TOÁN
    TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
    LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
    KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3  

DIỂM THI

đăng 19:26 25-05-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:        
    QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
    THUẾ
    BẢO HIỂM    
    KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
    KINH TẾ LƯỢNG
    

ĐIỂM THI

đăng 19:11 22-05-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:    
    QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1
    TOÁN CAO CẤP C2    
    TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KTQTKD 1
    QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
    

ĐIỂM THI

đăng 17:44 20-05-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:

    PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
    TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KTQTKD 2
    KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
    PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP
    QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

ĐIỂM THI

đăng 18:32 18-05-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:

    TÀI CHÍNH CÔNG
    ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
    ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐIỂM THI

đăng 00:54 18-05-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế   [ đã cập nhật 00:59 18-05-2015 ]

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
   
    THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
    TIN HỌC ỨNG DỤNG KẾ TOÁN
    QUẢN TRỊ HỌC
    VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG
    KẾ TOÁN CHI PHÍ CÁC DOANH NGHIỆP ĐẶC THÙ
    QUẢN TRỊ MARKETING   
    QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

ĐIỂM THI

đăng 18:58 15-05-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:    
    KẾ TOÁN MỸ
    LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
    KINH DOANH NGOẠI HỐI
    KẾ TOÁN QUẢN TRỊ A
    KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

ĐIỂM THI

đăng 01:21 14-05-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    TIẾNG ANH 1
    KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2
    KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

1-10 of 293