Điểm thi SV chính qui


Điểm thi

đăng 18:43, 19 thg 8, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Nguyên lý kế toán      
phân tích hoạt động kinh doanh
Xác xuất thống kê A
Tinh học đại cương
Kế toán tài chính 1
kinh tế vi mô
Kế toán quản trị

ĐIỂM THI

đăng 23:58, 3 thg 8, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1        27-7-2016
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGHĨA MÁC - LÊNIN         27-7-2016
KINH TẾ VĨ MÔ         28-7-2016

ĐIỂM THI

đăng 19:00, 2 thg 8, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

TIẾNG ANH 2        26-7-2016
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN             26-7-2016
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG            28-7-2016
TIN HỌC ĐẠI CUONG            28-7-2016
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ            30-7-2016

ĐIỂM THI

đăng 18:18, 29 thg 7, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH    26-7-2016
XÁC SUẤT THỐNG KÊ        25-7-2016


Kết quả phúc khảo - Đợt 2, HK II năm học 2015 - 2016

đăng 18:16, 16 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

File đính kèm

ĐIỂM

đăng 19:10, 14 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG            4-6-2016
KINH TẾ VI MÔ             3-6-2016

Điểm thi

đăng 20:30, 12 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

KINH TẾ LƯỢNG        3-6-2016
THANH TOÁN QUỐC TẾ B            1-6-2016
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH            3-6-2016

Điểm thi

đăng 01:32, 8 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
QUAN HỆ KINH DOANH QUỐC TẾ
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KTQTKD 2
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2
QUẢN TRỊ HỌC
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN 1
LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Điểm thi

đăng 01:23, 7 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI            3-6-2016
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP            1-6-2016
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG         30-5-2016
KINH TẾ VI MÔ            30-5-2016
PHÁP LUẬT KINH TẾ            27-5-2016
TIN HỌC ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ        23-5-2016

Điểm thi

đăng 19:30, 5 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Xác suất thống kê A         Ngày 25-5-2016

1-10 of 372