Điểm thi SV chính qui


Bảng điểm thường xuyên

đăng 18:25, 12 thg 4, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Môn Quản trị Ngân hàng thương mại

Kết quả phúc khảo đợt 5, học kỳ I năm hoc 2015-2016

đăng 18:23, 12 thg 4, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh   [ đã cập nhật 18:24, 12 thg 4, 2016 ]

file kèm theo

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐỢT 3, HỌC KỲ I

đăng 19:30, 22 thg 2, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

MÔN MARKETING CĂN BẢN

Điểm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2015-2016

đăng 22:52, 21 thg 2, 2016 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

Điểm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2015-2016
xem file đính kèm

ĐIỂM THI CẢI THIỆN

đăng 17:19, 19 thg 2, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ            NGÀY 27-1-2016
KIỂM TOÁN                NGÀY 29-1-2016
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ        NGÀY 15-2-2016
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH        NGÀY 30-1-2016
QUẢN TRỊ HỌC            NGÀY 15-2-2016

ĐIỂM THI CẢI THIẸN

đăng 17:50, 16 thg 2, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ        NGÀY THI 29-1-2016
KIỂM TOÁN                                                 NGÀY THI 29-1-2016
KINH DOANH NGOẠI HỐI                        NGÀY THI 28-1-2016
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH         NGÀY THI 28-1-2016
TÂM LÝ QUAN LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LẢNH ĐẠO     NGÀY THI 28-1-2016
KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI         NGÀY THI 28-1-2016
THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU THƯ         NGÀY THI 25-1-2016
ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC GDCD         NGÀY THI 23-1-2016
CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN         NGÀY THI 22-1-2016
QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH         NGÀY THI 22-1-2016
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN         NGÀY THI 22-1-2016
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH             NGÀY THI 22-1-2016
QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI          NGÀY THI 26-1-2016
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP             NGÀY THI 28-1-2016
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ         NGÀY THI 25-1-2016
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ         NGÀY THI 25-1-2016
TỒ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP         NGÀY THI 26-1-2016
NGHIÊN CỨU MARKETING         NGÀY THI 26-1-2016
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN         NGÀY THI 30-1-2016
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2

ĐIỂM THI

đăng 16:20, 26 thg 1, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

NGUYÊN LÝ THẨM ĐỊNH GIÁ            NGÀY THI 30-12-2015

ĐIỂM

đăng 18:39, 25 thg 1, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

KẾT QỦA PHÚC KHẢO - ĐỢT 1, ĐỢT 2, NĂM HỌC 2015 -2016
FILE ĐÍNH KÈM

Điểm thường xuyên và điểm thi HP Hệ thống thông tin kế toán

đăng 18:52, 22 thg 1, 2016 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

Hạn cuối đăng ký thi cải thiện HP Hệ thống thông tin kế toán với Phòng Đào tạo là 16 giờ, 25/01/2016 (Chiều Thứ 2).
Lịch Thi cải thiện HP Hệ thống thông tin kế toán sẽ dời vào lúc 7 giờ, 30/01/2016 (C1).

Điểm thường xuyên và điểm thi HP Kiểm toán

đăng 23:56, 21 thg 1, 2016 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế


1-10 of 342