Điểm thi SV chính qui


ĐIỂM THI

đăng 16:20, 26 thg 1, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

NGUYÊN LÝ THẨM ĐỊNH GIÁ            NGÀY THI 30-12-2015

ĐIỂM

đăng 18:39, 25 thg 1, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

KẾT QỦA PHÚC KHẢO - ĐỢT 1, ĐỢT 2, NĂM HỌC 2015 -2016
FILE ĐÍNH KÈM

Điểm thường xuyên và điểm thi HP Hệ thống thông tin kế toán

đăng 18:52, 22 thg 1, 2016 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

Hạn cuối đăng ký thi cải thiện HP Hệ thống thông tin kế toán với Phòng Đào tạo là 16 giờ, 25/01/2016 (Chiều Thứ 2).
Lịch Thi cải thiện HP Hệ thống thông tin kế toán sẽ dời vào lúc 7 giờ, 30/01/2016 (C1).

Điểm thường xuyên và điểm thi HP Kiểm toán

đăng 23:56, 21 thg 1, 2016 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế


ĐIỂM THI

đăng 18:14, 19 thg 1, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP        NGÀY THI 21-12-2015
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP            NGÀY THI 6-1-2016

ĐIỂM THI

đăng 17:36, 18 thg 1, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG                        NGÀY THI 8-1-2016
TOÁN B1                                                 NGÀY THI 8-1-2016
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN                         NGÀY THI 8-1-2016
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH                NGÀY THI 8-1-2016
QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ              NGÀY THI 7-1-2016
TIẾNG ANH 2                                          NGÀY THI 7-1-2016
KINH TẾ VI MÔ                                      NGÀY THI 7-1-2016
QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ    NGÀY THI 6-1-2016

ĐIỂM THI

đăng 17:46, 15 thg 1, 2016 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 1                NĂM HỌC 2015-2016
MÔN:
    THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
    KẾ TOÁN CHI PHÍ
    KIỂM TOÁN
    QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2
    QT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

ĐIỂM THI

đăng 22:57, 14 thg 1, 2016 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ I                NĂM HỌC 2015-2016    
MÔN:
    PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
    KINH TẾ PHÁT TRIỂN
    QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

ĐIỂM THI

đăng 23:56, 13 thg 1, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BAN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN 2        NGÀY THI 5/1/2016
MARKETING CĂN BẢN                                                                                NGÀY THI 4/1/2016
TÂM LÝ QIAN3 LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO                                   NGÀY THI 4/1/2016
NGHIÊN CỨU MARKETING                                                                         NGÀY THI 5/1/2016
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ                                                        NGÀY THI 5/1/2016
BẢO HIỂM                                                                                                       NGÀY THI 8/1/2016
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH                                                                    NGÀY THI 9/1/2016
KIỂM TOÁN                                                                                                    NGÀY THI 6/1/2016

ĐIỂM THI

đăng 23:28, 12 thg 1, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 1         NGÀY THI 31/12/2015

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 1         NGÀY THI 30/12/2015


1-10 of 336