Điểm thi SV chính qui


Điểm thường xuyên

đăng 02:10 14-04-2014 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                NĂM HỌC: 2013-2014
MÔN:
    MARKETING XUẤT NHẬP KHẨU

ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN

đăng 18:20 10-04-2014 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2           NĂM HỌC:2013-2014
MÔN:
    KINH TẾ PHÁT TRIỂN

ĐIỂM TIỂU LUẬN

đăng 23:43 06-04-2014 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                NĂM HỌC: 2013-2014
MÔN:
    KINH TẾ PHÁT TRIỂN

ĐIỂM THI LẠI

đăng 20:10 12-03-2014 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 1                    NĂM HỌC 2013-2014
MÔN:
    NGHIÊN CỨU MARKETING
    TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    QUAN HỆ KINH DOANH QUỐC TẾ

ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN

đăng 18:52 26-02-2014 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC: 2013-2014
MÔN:
    LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN

đăng 19:30 20-02-2014 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 1                    NĂM HỌC: 2013-2014
MÔN:
    QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

ĐIỂM THI LẠI LẦN 2

đăng 01:24 13-02-2014 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 1                    NĂM HỌC: 2013-2014
MÔN:
    MARKETING NGÂN HÀNG
    THƯƠNG MẠI  ĐIỆN TỬ
    TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
    TIỀN TỆ NGÂN HÀNG
    THANH TOÁN QUỐC TÊ A
    THANH TOÁN QUỐC TÊ B


ĐIỂM THI VÀ ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN

đăng 00:34 21-01-2014 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 1                    NĂM HỌC: 2013-2014
MÔN:
    TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

LƯU Ý:
           THI LẠI MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
            VÀO LÚC: 13H00 THỨ SÁU, NGÀY 14/02/2014

ĐIỂM THI

đăng 23:11 19-01-2014 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế   [ đã cập nhật 00:36 21-01-2014 ]

HỌC KỲ 1                    NĂM HỌC 2013-2014
MÔN:
    QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
    
    KẾT QUÀ CHẤM PHÚC KHẢO ĐỢT 1

CÁC EM SINH VIÊN XEM ĐIỂM TẠI BẢNG THÔNG BÁO VĂN PHÒNG KHOA ( DO MẠNG TRƯỜNG ĐANG SỬA CHỬA NÊN KHÔNG POST LÊN WEB ĐƯỢC )

LƯU Ý:
    THI LẠI MÔN QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
    VÀO LÚC: 13H00 THỨ SÁU, NGÀY 14/02/2014

ĐIỂM THI

đăng 17:20 17-01-2014 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 1                    NĂM HỌC: 2013-2014
MÔN:
    LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI - ĐH
    PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
    TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1-10 of 193