Điểm thi SV chính qui


Kết quả phúc khảo - Đợt 2, HK II năm học 2015 - 2016

đăng 18:16, 16 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

File đính kèm

ĐIỂM

đăng 19:10, 14 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG            4-6-2016
KINH TẾ VI MÔ             3-6-2016

Điểm thi

đăng 20:30, 12 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

KINH TẾ LƯỢNG        3-6-2016
THANH TOÁN QUỐC TẾ B            1-6-2016
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH            3-6-2016

Điểm thi

đăng 01:32, 8 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
QUAN HỆ KINH DOANH QUỐC TẾ
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KTQTKD 2
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2
QUẢN TRỊ HỌC
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN 1
LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Điểm thi

đăng 01:23, 7 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI            3-6-2016
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP            1-6-2016
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG         30-5-2016
KINH TẾ VI MÔ            30-5-2016
PHÁP LUẬT KINH TẾ            27-5-2016
TIN HỌC ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ        23-5-2016

Điểm thi

đăng 19:30, 5 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Xác suất thống kê A         Ngày 25-5-2016

Điểm thi

đăng 18:36, 5 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN            23-5-2016
ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP         27-5-2016
QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH         23-5-2016
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1         27-5-2016
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP            30-5-2016
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH        1-6-2016

Điểm thi

đăng 20:27, 2 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ A         18-5-2016
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ANH NINH 2        23-5-2016
THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ        25-5-2016
TIẾNG ANH 1        24-5-2016
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN        27-5-2016

Điểm thi

đăng 01:34, 2 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Bảo hiểm ngoại thương        27-5-2016

ĐIỂM THI

đăng 01:46, 1 thg 6, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

KINH TẾ PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1-10 of 368