Điểm thi SV chính qui


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐỢT 1, HỌC KỲ II, 2015-2016

đăng bởi Tuan Nguyen Minh

FILE ĐÍNH KÈM

Điểm thi

đăng 19:27, 27 thg 5, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH            11-5-2016
MARKETING NGÂN HÀNG             25-5-2016

Điểm thi

đăng 19:49, 26 thg 5, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP        NGÀY 23-5-2016
MARKETING TỔNG HỢP        NGÀY 25-5-2016
KÊ TOÁN CHI PHÍ CÁC DOANH NGHIỆP ĐẶC THÙ      NGÀY 25-5-2016
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ        NGÀY 18-5-2016
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ        NGÀY 18-5-2016
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2        NGÀY 20-5-2016

Điểm thi

đăng 02:24, 26 thg 5, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH        NGÀY 18-5-2016
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHŨ NGHĨA MÁC - LÊNIN        NGÀY 17-5-2016

Điểm thường xuyên

đăng 02:00, 26 thg 5, 2016 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

Điểm thường xuyên môn Đầu tư tài chính nhóm 02,03,04

Điểm thi

đăng 02:13, 25 thg 5, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Thuế        Ngày 18-5-2016
Vận tải giao nhận ngoại thương        Ngày 20-5-2016

ĐIỂM THI

đăng 00:20, 24 thg 5, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

BẢO HIỂM        - NGÀY 16-5-2016

ĐIỂM THI

đăng 01:51, 23 thg 5, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN    9-5-2016
ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP     15-5-2016
TOÁN B2    16-5-2016
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN    16-5-2016


Điểm thi

đăng 20:19, 20 thg 5, 2016 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

Điểm thi học kỳ 2 năm 2015-2016
xem file dinh kem

ĐIỂM THI

đăng 20:05, 19 thg 5, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

KẾ TOÁN CHI PHÍ CÁC DOANH NGHIỆP ĐẶC THÙ    - NGÀY 11-5-2016
NGHIỆP VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ        - NGÀY 11-5-2016
MARKETING QUỐC TẾ        NGÀY 13-5-2016

1-10 of 356