Điểm thi SV chính qui


Điểm thi

đăng 18:37, 3 thg 1, 2017 bởi Tuan Nguyen Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh 22-12-2016
Thuế 22-12-2016
Giáo dục quốc phòng 24-12-2016
Pháp luật đại cương 27-12-2016

Điểm thi

đăng 01:01, 30 thg 12, 2016 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

Điểm thi
- quản trị tài chính 1
- quy hoạch tuyến tính
- marketing căn bản
- tiếng anh chuyên ngành KTQT
- kế toán chi phí

Điểm thi

đăng 00:19, 29 thg 12, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Ngày 19-21-22/12/2016

Điểm thi

đăng 00:54, 28 thg 12, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Ngày thi 16-19-20-12-14-21/12/2016

Điểm thi

đăng 19:25, 26 thg 12, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Ngày 13-14-17-15/12/2016

Điểm thi

đăng 19:03, 21 thg 12, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Ngày thi 12-13/12/2016
Ngày thi 14/12/2016
Ngày thi 13-14-16/12/2016

Điểm thi

đăng 00:05, 21 thg 12, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Ngày 9-16/12/2016

Điểm thi

đăng 01:02, 19 thg 12, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Ngày 8,9,10,12/12/2016

Ngày thi 8-9/12/2016

đăng 23:11, 18 thg 12, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Điểm thi, Ngày thi 8-9/12/2016

Điểm thi

đăng 01:29, 16 thg 12, 2016 bởi Tuan Nguyen Minh

Ngày thi 6-12-2016

1-10 of 385