การทอเสื่อ

การทอเสื่อกก
 
 
 
 
            เสื่อสมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง ไอเดียชาวบ้านดอนหัน พระ-ชีนั่งสมาธิไร้ยุงกวน กลุ่มเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนหัน ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น รวมตัวกันก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน และทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมานานหลายปี

ชาวบ้านดอนหันมีรายได้เฉลี่ย 68,002 บาทต่อคนต่อปี จาก เสื่อสมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนหันก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้สนใจจากทั้งในและต่างประเทศมาแล้วอย่างมากมาย

ชาวบ้านที่นี่ปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านปลอดสารพิษอย่างพอกินพอใช้ และส่งขายด้วยส่วนหนึ่ง แต่ปัญหาที่กวนใจ คือ แมลงกัดกินพืชผักเสียหายประกอบกับเกิดการระบาดของไข้เลือดออกขึ้น ที่มาของ เสื่อสมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง

ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำให้กลุ่มเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดชุมชนบ้านดอนหัน เกิดแนวความคิดที่จะกำจัดศัตรูพืช และสู้กับโรคไข้เลือดออกไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี

นายสมภาร บุราณ ผู้ใหญ่บ้านดอนหัน กล่าวถึงแนวทางกำจัดศัตรูพืช และไล่ยุงของชาวบ้านที่นี่ว่า หลังจากประสบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช และโรคไข้เลือดออก ชาวบ้านก็สามารถคิดค้นหาวิธีปราบศัตรูแบบธรรมชาติบำบัดได้

รูปแบบที่ใช้ คือ การใช้พืชไล่แมลงตามธรรมชาติที่มีอยู่ คือ “ตะไคร้หอม” นำมาหมักกลั่นเอาน้ำไปฉีดพ่นในแปลงผักจนทำให้แมลงศัตรูพืชหมดไป

นอกจากนี้ ยังใช้น้ำตะไคร้หอมฉีดพ่นตามพุ่มไม้ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงจนสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาที่พบ คือ เมื่อกลิ่นของตะไคร้หอมจางลง ยุงก็จะกลับมาเหมือนเดิม ชาวบ้านจึงพยายามคิดหาวิธีไล่ยุงแบบถาวรขึ้นมา

ด้วยภูมิปัญญาและความมุ่งมั่นของชาวบ้านจึงนำมาสู่การแปรรูปตะไคร้หอมเป็น “เสื่อสมุนไพรไล่ยุง” โดยการนำเส้นใยของต้นตะไคร้หอมมาทอผสมกับต้นกกที่นำมาทอเป็นเสื่อ

เมื่อนำเอาเสื่อสมุนไพรตะไคร้หอมไปแจกจ่ายชาวบ้านได้ปูนั่งปูนอน ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ยุงไม่เข้าใกล้ เมื่อนำเสื่อไปถวายพระ เณร และแม่ชี ใช้นั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมในป่าพบว่าเสื่อสมุนไพรตะไคร้หอมใช้ไล่ยุงได้ผลดีเยี่ยม พระ เณร และชี ไม่ต้องตบยุงอีกต่อไป

เสื่อสมุนไพรตะไคร้หอมผืนหนึ่งใช้ไล่ยุงได้นานจนกว่าเสื้อผืนนั้นจะเปื่อยยุ่ย หรือขาดจนใช้ปูนั่งไม่ได้อีกต่อไป หรือถ้ากลิ่นตะไคร้หอมเริ่มจางลงก็สามารถใช้สารสกัดจากน้ำหมักตะไคร้หอมฉีดพรมเสื่อให้ทั่วทั้งผืน เท่านี้ก็จะไล่ยุงได้เหมือนเดิมแล้ว

น่าดีใจที่ขณะนี้มีชาวบ้านและมัคนายกของวัดต่างๆ เริ่มสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก ชาวบ้านกำลังเร่งผลิต แต่ยังติดปัญหาขาดวัตถุดิบคือ ตะไคร้หอม

แต่ชาวบ้านก็แก้ปัญหาด้วยการเร่งขยายพันธุ์ไปแล้วจำนวนมาก คาดว่าอีก 5-6 เดือน จะสามารถผลิตเสื่อสมุนไพรได้จำนวนมาก หากใครสนใจศึกษาดูงานและการผลิต สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ใหญ่สมภาร หมายเลข 08-5009-1093

ขณะที่ สิทธิชัย เขตหนองบัว นายก อบต.บ้านฝาง กล่าวเสริมว่า การทำเสื่อสมุนไพรตะไคร้หอมถือเป็นแนวคิดริเริ่มของชาวบ้าน โดย อบต.บ้านฝาง พร้อมเข้าไปสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเต็มที่ และจะหาตลาดรองรับเพื่อหาช่องทางเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านต่อไป

ที่มาhttp://thaiherbals.herbshealthbenefits.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84/

 

Comments