Zet een stap(je) voor een ander ... / DOE MEE: zeg en doe NEE

Aan alle (volwassen) KAsper-kinderen doe ik als laatste nog graag het volgende verzoek: 


    "Wat gij niet wilt dat u geschiedt,

    Doe dat ook een ander niet.";

    Ik vraag alle ‘KAsperkinderen' nèt een stap(je) verder te gaan:

    ‘Wat gij wilt dat er voor u was gedaan,

    Doe dat nu een ander aan.', 

    Elke bijdrage, al is of lijkt-ie nog zo klein,

    Betekent tòch dat er verschil zal zijn ….


Als iedereen één actie onderneemt, ten behoeve van zichzelf èn ten behoeve van het welzijn van een ander ‘KAsperkind’ of ten behoeve van ‘KAsper-kinderen’ in
het algemeen, dan moeten wij met z’n allen toch een heel eind kunnen komen???


oftewel (meer in het algemeen):


'Zeg en doe nee'


Zeg – en doe! – NEE tegen emotionele verwaarlozing:
Geef jezelf èn een ander gezonde(!) aandacht, en/of draag er aan bij dat iemand anders dit (een stukje) kan doen.

Zeg – en doe! – NEE tegen andere vormen van verwaarlozing:
Geef jezelf èn een ander (iets van) dàt wat jij en hij of zij nodig heeft, en/of draag er aan bij dat iemand anders dit (een stukje) kan doen.

Zeg – en doe! – NEE tegen vormen van actieve mishandeling (verbaal en/of fysiek, waaronder seksueel misbruik):
Stop mis-handeling in jouw richting èn stop mis-handeling in de richting van een ander, en/of draag er aan bij dat iemand anders dit (een stukje) kan doen.


DOE MEE, EN ZEG EN DOE NEE!!


(Nb: dit mag natuurlijk óók als er geen autisme in het spel is!)


"De maatschappij

                dat zijn wij ...

                        dus ook jij!!"


‘KAsper’s  ‘Klaartje’’, november 2012
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch

KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 
Comments