11 Wie is 'KAsper'?

    “Nog zó veel in te halen … Nog zó veel ongedaan te maken … Ik vind het niet gemakkelijk mijzelf te ‘her-opvoeden’. Maar lonend is het wel!”
(‘Klaartje’, december 2012)


KAsper is een initiatief van een vrouw die rond haar 40ste ontdekte dat één van haar ouders een vorm van autisme heeft (ongediagnostiseerd).

 

Onder andere het in februari 2008 volgen van de Cassandra-workshop van Maxine Aston leverde een aantal zeer praktische en nuttige handvaten op voor het omgaan met - de ontdekking van - het autisme en de gevolgen daarvan in haar leven.

Daarnaast hebben

- het (samen-)werken met mensen met autisme (sommigen mèt, anderen zonder
  officiële diagnose)

- het praten met mensen met autisme (al dan niet door henzelf (h)erkend)

- het lezen van verhalen van mensen met autisme

- het samenwerken en praten met, en lezen van verhalen van ‘partners van’ en
  ‘kinderen van’

- het bijwonen van congressen en themabijeenkomsten

- het lezen van uiteenlopende litteratuur over het onderwerp,
  en (niet in de laatste plaats!)

- rechtstreekse contacten met Maxine Aston 

veel (extra) kennis, en vooral veel inzichten opgeleverd, op basis waarvan oplossingen voor uiteenlopende situaties gevonden kunnen worden.

 

Dit ‘KAsper-kind’ wil haar verhalen, ervaringen, ontvangen en ontwikkelde ‘gereedschappen’ en gevonden oplossingen delen met, en doorgeven aan andere kinderen van een vader en/of een moeder met - al dan niet gediagnostiseerd en/of erkend - autisme.

 

Niet zo zeer voor zichzelf, als wel in verband met de privacy van haar naasten kiest dit ‘KAsper-kind’ er voor op deze website niet haar eigen naam vrij te geven.

 

Er wordt heel bewust naar gestreefd op deze website uitsluitend informatie te plaatsen die niet kwetsend is, noch voor mensen met autisme, noch voor hun naasten en/of anderen die op welke manier dan ook met autisme te maken hebben.

Onder andere met het oog hierop wordt, waar mogelijk, afgestemd en samengewerkt met de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) en PAS (belangenvereniging volwassenen met autisme).

 

KAsper, 25 Februari 2009
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch?
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  ©  
Comments